Hyppää sisältöön

Opinto-ohjausta uudistetaan osana oppivelvollisuuden laajentamista - oppilaiden henkilökohtaista ohjausta vahvistetaan

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 23.11.2020 12.47
Tiedote
Oppilas käyttää tietokonetta.

Hallitus uudistaa perusopetuksen oppilaanohjausta luomalla uuden, tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen mallin. Uudistus liittyy syksyllä 2021 voimaan tulevaan oppivelvollisuuden laajentamiseen. Tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta voitaisiin suunnata sitä tarvitsevalle perusopetuksen vuosiluokkien 8-9 oppilaalle. Erillisen opinto-ohjauksen kehittämisohjelman kautta puolestaan on haettavissa 3 miljoonaa perusopetuksen oppilaanohjauksen kehittämiseen.

Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä oppilaanohjausta ja opinto-ohjausta vahvistetaan merkittävästi. Esitetyllä uudistuksella vahvistettaisiin alle 18-vuotiaan nuoren saamaa ohjausta ja tukea erityisesti koulutukseen hakeutumisvaiheessa ja mahdollisissa keskeyttämistilanteissa. Oppivelvollisuuden laajentamisen kautta vahvistetaan koulutuksen järjestäjien edellytyksiä toteuttaa oppilaan- ja opinto-ohjausta sekä perusopetuksessa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa että nivelvaiheen koulutuksessa. 

Oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä vahvistetaan opinto-ohjauksen resursseja pysyvällä rahoituksella noin 20 miljoonalla.

Eri tahojen ohjaus- ja valvontavastuut ehdotetaan uudistettavan oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä siten, että yhden tahon ohjaus- ja valvontavastuu päättyisi aina vasta silloin, kun toisen tahon ohjaus- ja valvontavastuu alkaisi. Tällä varmistettaisiin se, että oppivelvollinen nuori ei missään vaiheessa putoaisi tukiverkon ulkopuolelle.

- Uudistuksella vahvistetaan erityisesti perusopetuksen heikoimmassa asemassa olevien oppilaiden, kuten vieraskielisten ja poissaoloista johtuvista syistä opinnoissa viivästyneiden asemaa. Tutkimusten perusteella tiedämme, että henkilökohtainen, oppilaan tarpeisiin perustuva ohjaus on tehokas tapa sujuvoittaa siirtymiä toiselle asteelle, opetusministeri Li Andersson toteaa.

- Perusopetuksen tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus tulee olemaan toimintamalli, jonka rahoitus toteutetaan valtionosuuksien kautta pysyvänä rahoituksena, ministeri sanoo.

Opinto-ohjaukselle oma kehittämisohjelma 

Opinto-ohjausta kehitetään tällä kaudella myös erillisellä opinto-ohjauksen kehittämisohjelmalla perus- ja toisella asteella ja osana Oikeus oppia -ohjelmaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on 23.11. avannut valtionavustushaun perusopetuksen oppilaanohjauksen kehittämiseen vuosille 2021-2022.
Avustusta on haettavissa vuosille 2021-2022 yhteensä 3 miljoonaa euroa. Hakuaika päättyy 29.1.2021.

Valtionavustus on tarkoitettu perusopetuksen oppilaanohjauksen toimintatapojen kehittämiseen ja uudistamiseen sekä alueellisen koordinaation ja vaikuttavuuden vahvistamiseen.

Tavoitteena on edistää maahanmuuttajataustaisten oppilaiden jatko-opintoihin siirtymistä sekä purkaa koulutuksellisen ja yhteiskunnallisen eriarvoistumisen syitä. Lisäksi tavoitteena on purkaa työelämän sukupuolisegregaatiota.

Kehittämistoimintaan kohdennettu valtion erityisavustus asetetaan haettavaksi vähintään neljän opetuksen järjestäjän muodostamien alueellisten kehittämisverkostojen yhteistoimintaan. Yksi kehittämisverkostoon kuuluva kunta on vetovastuussa verkoston toiminnasta.

-Vahvistamalla perusopetuksen oppilaanohjausta teemme tulevaisuuden työelämän
mahdollisuuksia näkyviksi ja saavutettaviksi kaikille oppilaille. Vaikuttavalla oppilaanohjauksella vahvistetaan koulutuksellista tasa-arvoa ja ennaltaehkäistään eriarvoisuutta.  Paikallinen ja alueellinen yhteistyö edistää oppilaanohjauksen vaikuttavuutta, Andersson korostaa.

Lisätietoja:
•    Minna Polvinen, opetusneuvos, [email protected], puh. 0295 330262
•    Erja Vitikka, opetusneuvos, [email protected], puh. 0295 330058
•    Aili Tervonen, projektisihteeri, [email protected], puh. 0295 330216
•    Oikeus oppia -ohjelma

Koulutus Li Andersson Yleissivistävä koulutus