Hyppää sisältöön

OKM teettää arvioinnin museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistuksesta

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 6.2.2023 13.15
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt arvioinnin museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistuksesta ja siitä, miten uudistukselle asetut tavoitteet ovat toteutuneet. Arvioinnin toteuttaa Frisky & Anjoy Oy.

Erityisesti on tarkoituksena arvioida valtakunnallisten ja alueellisten vastuumuseoiden rahoituksen riittävyyttä suhteutettuna laissa määrättyihin tehtäviin sekä alueellisten vastuumuseoiden määrää suhteutettuna maakunnan tai sen osan tarpeisiin. Eduskunta antoi tätä koskevan lausuman museolain hyväksymisen yhteydessä. 

Samassa yhteydessä toteutetaan myös museopoliittisen ohjelman toteutumista koskeva arviointi.
Arviointityön tueksi on koottu asiantuntijaryhmä, jossa on opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi mukana asiantuntija Museovirastosta, Suomen museoliitosta sekä Kuntaliitosta.

Arviointien tulee valmistua 30.4.2023 mennessä.

Taustaa

Museoiden valtionosuusjärjestelmä uudistettiin vuoden 2020 alusta lukien. Tarkoituksena oli, että museolaki, lain tavoite ja museotoiminnan tarkoitus perustelisivat aiempaa paremmin museotoiminnan yhteiskunnallista merkitystä. Tavoitteena oli, että useampivuotiset rahoitussuunnitelmat lisäisivät rahoituksen ennustettavuutta ja pitkäjänteisyyttä. Valtionosuuden edellytysten tarkistaminen määräajoin lisäisi järjestelmän läpinäkyvyyttä ja toimijoiden kohtelun yhdenmukaisuutta.  

Vastuumuseoiden osalta uudistus selkeytti työnjakoa Museoviraston kanssa sekä vastuita tehtävien hoidossa. Alueelliset tehtävät, erityisesti kulttuuriympäristöön liittyvät tehtävät, pystyttäisiin jatkossa hoitamaan alueilla nykyistä kattavammin. Rahoitus kohdentuisi aiempaa selkeämmin tehtävien laajuuden mukaisesti. Valtakunnallisten museoiden rahoitus muuttuisi kokonaisuudessaan valtionosuudeksi.

Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2019–2022 varattiin lisärahoitusta museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen neljä miljoonaa euroa vuodessa vuodesta 2020 alkaen. Lisärahoitus kohdentui ensisijaisesti alueellisten tehtävien hoidon vahvistamiseen. Ensimmäinen rahoituskausi kattaa vuoden 2020–2023, alueellisilla vastuumuseoilla vuodet 2020–2022.

Lisätietoja:     

VTT Petri Uusikylä, Frisky & Anjoy, p. 040 577 7516, [email protected]
kulttuuriasiainneuvos Eeva Teräsvirta, OKM, p. 0295 330 082, [email protected]

Aiheeseen liittyvää

Mahdollisuuksien museo – opetus- ja kulttuuriministeriön museopoliittinen ohjelma 2030

Museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistaminen (OKM)