Hyppää sisältöön

Museoiden valtionosuudet vuodelle 2023 on päätetty

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 15.11.2022 10.26
Tiedote
Kuva: Saamelaismuseo Siida

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa museoiden valtionosuuksia ensi vuonna yhteensä 52 388 314 eurolla. Summa on yli kaksi miljoonaa euroa suurempi kuin tänä vuonna. Korotukseen vaikuttavat indeksitarkistukset.

Henkilötyövuosien määrä on 1295, joista 155,7 kohdistetaan vuonna 2023 alueellisten vastuumuseoiden tehtäviin. Vuonna 2023 museoiden arvonlisäveroton yksikköhinta on 82 861 euroa ja arvonlisäverolla korotettu yksikköhinta 88 181 euroa. Valtakunnallisten vastuumuseoiden lisärahoitus on ensi vuonna 5 900 000 euroa, joka on vastaava summa kuin tänä vuonna.

Ministeriö päätti lisäksi vuoteen 2026 ulottuvasta alueellisten vastuumuseoiden rahoitussuunnitelmasta. Alueellisten vastuumuseoiden määrään, tehtäviin tai toimialueisiin ei tehty muutoksia vuodesta 2023 alkavalle uudelle rahoituskaudelle.

Valtionosuuden edellytyksistä säädetään museolaissa. Toiminnalta edellytetään ammatillisuutta, vakiintuneisuutta, suunnitelmallisuutta ja ympärivuotisuutta. Kokoelmien säilyminen museokokoelmina on turvattava myös toiminnan päättyessä.

Alueelliset vastuumuseot hoitavat maakuntarajoja noudattavilla toimialueillaan museotoiminnan edistämistehtävää, kulttuuriympäristön asiantuntijatehtäviä ja alueellista taidemuseotehtävää. Valtakunnalliset vastuumuseot puolestaan toimivat nimetyllä erikoisalallaan vastuumuseona. Näitä ovat mm. Tekniikan museo, Metsämuseo Lusto, Maatalousmuseo Sarka, Suomen Ilmailumuseo, Designmuseo ja Arkkitehtuurimuseo. Vastuumuseot laativat nelivuotisen toimintasuunnitelman, josta ne neuvottelevat Museoviraston kanssa ja raportoivat toteutumisesta ministeriölle.

Eduskunta on museolakia hyväksyessään vuonna 2019 edellyttänyt, että valtakunnallisten ja alueellisten vastuumuseoiden rahoituksen riittävyyttä suhteutettuna laissa määrättyihin tehtäviin sekä alueellisten vastuumuseoiden määrää suhteutettuna maakunnan tai sen osan tarpeisiin ja erityispiirteisiin arvioidaan osana laajempaa uudistuksen seurantaa ja että tästä annetaan selvitys sivistysvaliokunnalle kuluvan vaalikauden lopussa. Arviointi on tarkoitus käynnistää tänä syksynä.

Valtionosuuden piiriin voi seuraavan kerran pyrkiä vuoden 2024 alusta lukien, joten nyt ei ole käsitelty valtionosuuden piiriin pääsyä tai valtakunnallista vastuumuseotehtävää koskevia hakemuksia.

Museoiden valtionosuudet vuonna 2023, perusrahoitusta ja valtakunnallisten museoiden lisärahoitusta koskeva rahoitussuunnitelma vuosille 2021-2023 ja alueellisten vastuumuseoiden rahoitussuunnitelma vuosille 2024-2026 löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Lisätietoja:

kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen, p. 0295 330 281