Hyppää sisältöön

Maahanmuuttajien koulutuspolkuja vauhditetaan

Ministry of Education and Culture
Julkaisuajankohta 11.8.2017 10.56
Tiedote

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen myönsi 5,5 miljoonaa euroa maahanmuuttajaoppilaiden ja -opiskelijoiden koulutuspolkujen kehittämiseen sekä integroitumista edistäviin toimiin. Jaetuilla avustuksilla muun muassa parannetaan oppimistuloksia, kehitetään Nokian Bridge -ohjelmasta nopea koulutusväylä korkeakoulukelpoisille maahanmuuttajille sekä järjestetään aineenopettajiksi ja lastentarhanopettajiksi pätevöittävää koulutusta.

– Maahanmuuttajien reitit koulutukseen ja työelämään ovat nykyisellään pitkiä. Koulutuksella on keskeinen rooli suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumisessa, ja erityistä huomiota on kiinnitettävä suomen tai ruotsin kielen oppimiseen. On tärkeää, että maahanmuuttajien polut opiskeluun ja työelämään ovat entistä joustavampia ja yksilöllisempiä, sanoo ministeri Grahn-Laasonen.

Korkeakoulujen hankkeissa edistetään ja nopeutetaan maahanmuuttajien koulutuspolkuja. Turun ammattikorkeakoulu selvittää miten Nokian käyttämästä Bridge-ohjelmasta kehitetään nopea koulutusväylä korkeakoulukelpoisille maahanmuuttajille. Metropolia-ammattikorkeakoulun johdolla parannetaan maahanmuuttajien valmentavaa koulutusta, Jyväskylän yliopiston hankkeessa luodaan polkuja yliopistokoulutukseen ja Karelia-ammattikorkeakoulu kehittää digitaalisia palveluita osaamisen tunnistamiseen. Helsingin, Tampereen, Turun, Oulun ja Itä-Suomen yliopisto järjestävät maahanmuuttajataustaisille ja maahanmuuttajien kanssa työskenteleville opettajille pätevöittävää ja täydentävää koulutusta.

Rahaa saivat myös hankkeet, joissa kuntien varhaiskasvatusta ja koulutusta kehitetään maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimistulosten parantamiseksi. Muita avustettavia kohteita ovat esimerkiksi varhaiskasvatuksen kerhotoiminta, suomi/ruotsi toisena kielenä -opetus, vapaan sivistystyön maahanmuuttajille suunnattu koulutus sekä kotivanhempien kielikoulutus.

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry saa avustusta hankkeeseen, jolla pyritään ehkäisemään rasismia ja etnisten ryhmien vastakkainasettelua. Hankkeen tavoitteet tukevat myös opetus- ja kulttuuriministeriön Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelmaa rasismin ja vihapuheen ehkäisemiseksi sekä yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi. 

Avustuksia jaettiin 27 hankkeelle, ja niiden toteuttajina on kuntia, korkeakouluja, oppilaitoksia sekä järjestöjä. Avustukset perustuvat eduskunnan hyväksymään valtion talousarvioon vuodelle 2017. Avustuksilla toimeenpannaan hallituksen 3.5.2016 hyväksymää kotoutumista koskevaa toimintasuunnitelmaa, jonka tavoitteena on koulutuspolkujen joustavoittaminen ja yksilöllistäminen. 

Aiemmin maahanmuuttajien ammatillista koulutusta on avustettu 20 miljoonalla eurolla, tarkoituksena edistää maahanmuuttajataustaisten sekä maahan tulleiden turvapaikanhakijoiden nopeaa työmarkkinoille siirtymistä ja koulutuksen vahvistamista.

Myönnetyt avustukset

Lisätietoja: 

- ministerin erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, puh. 050 302 8246
- johtaja Kirsi Kangaspunta, p. 0295 3 30136
- opetustoimen henkilöstön pätevöittävä koulutus, ammatillinen koulutus: neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson, p. 02953 3 0141
- varhaiskasvatus ja yleissivistävä koulutus: ylitarkastaja Anna Mikander, p. 0295 3 30213
- vapaa sivistystyö ja aikuisten perusopetus: opetusneuvos Annika Bussman, p. 0295 3 30407
- korkeakoulutus: ylitarkastaja Pekka Syrjänen, p. 0295 3 30416