Hyppää sisältöön

Lukion ja korkeakoulun yhteistyö vahvistamaan lukiolaisen jatko-opintoalan valintaa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 13.2.2019 11.18
Tiedote

Vuonna 2019 voimaan tuleva uusi lukiolaki velvoittaa lukiot yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa. Korkeakoulujen tulossopimuksissa on sovittu, että korkeakoulut lisäävät yhteistyötään toisen asteen koulutuksen järjestäjien kanssa korkeakouluopintoihin siirtymisen nopeuttamiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on pohtinut, miten yhteistyötä voidaan kehittää. Ehdotukset luovutettiin opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle keskiviikkona 13. helmikuuta.

Suurinta osaa lukiolaisista palvelisi lyhyisiin vierailuihin tai muihin kevyisiin menettelyihin perustuva, lukiolaisten korkeakoulutusta koskevaa kiinnostusta herättelevä yhteistyö. Myös varsinaisten korkeakoulujen orientoivien opintojen tai jopa laajempien opintokokonaisuuksien suorittaminen voi joissain tapauksissa olla soveltuva yhteistyön muoto.

Työryhmä pitää tärkeänä, että lukiokoulutuksen järjestäjät mahdollistavat lukiolaisille lukioaikaisen korkeakouluopintojen suorittamisen. Ehdotus on, että tulevaisuudessa noin puolet lukiolaisista suorittaisi korkeakouluun orientoivia opintoja kahden opintopisteen verran lukio-opintojen aikana.

Yhtenä konkreettisena yhteistyön muotona voivat olla messuille ja tapahtumiin osallistumiset, verkkotapahtumat sekä projekteihin osallistumiset korkeakouluopiskelijoiden kanssa vierailijaluennot. Korkeakouluopiskelijat voisivat vierailla lukioissa kertomassa opinnoista ja opiskelusta. Myös korkeakouluopettajat voisivat vierailla lukion opintojaksoilla.

Koulutuksen alueellisen tasa-arvon toteutumisen kannalta työryhmä näkee tärkeänä, että iso osa korkeakoulutukseen tutustumisesta tapahtuisi verkossa toteutettavina käytäntöinä.

Lukiolain mukaisen lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyö tarjoaa lukiolaiselle aitoja mahdollisuuksia tutustua monipuolisesti sekä opiskeluun että työskentelyyn ja toimintatapoihin ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Samalla lukiolainen tutustuu eri alojen opintojen vaatimuksiin ja korkeakoulutusta seuraavan työelämän mahdollisuuksiin ja saa tukea itselleen soveltuvan alan valinnassa.

- Lukion yksi tärkeä ulottuvuus on kasvattaa nuoren näköaloja. Korkeakouluyhteistyö voi avata maailmoja, joista ei ole aiemmin tiennytkään, ja kirkastaa tulevaisuuden alavalintaa, sanoo ministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Selvitystyö asetettiin, koska haasteena on ylioppilaiden hidas siirtyminen korkeakoulutukseen, mikä johtaa edelleen myöhäiseen siirtymään korkeakoulusta työelämään. Lukiolaisten jatkokoulutuspreferenssit ja toisaalta tarjolla oleva yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen eri alojen koulutustarjonta eivät täysin kohtaa. Koulutusvalinnat ovat edelleen sukupuolittuneita ja koulutustausta periytyy.

- Meillä on erinomaisia esimerkkejä pitkäjänteisestä yhteistyöstä, joka on kuitenkin pysynyt pääosin alakohtaisena ja paikallisena. Nyt tavoitetaso on toinen: Tarjota jokaiselle lukiolaiselle mahdollisuus tutustua korkeakouluopintoihin.

Vuonna 2017 jatko-opiskelupaikkaa korkeakouluissa haki 75 prosenttia ylioppilaista, mutta vain 28 prosenttia jatkoi opintoja samana vuonna tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Työryhmän esitys: Katse korkealle - näkökulmia lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyöhön

Lisätietoja:

  • työryhmän puheenjohtaja: johtaja Tiina Silander (OKM), puh. 02953 30188
  • työryhmän varapuheenjohtaja, johtaja Birgitta Vuorinen (OKM), puh. 02953 30335
Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Yleissivistävä koulutus