Hyppää sisältöön

Kulttuuri- ja luoville aloille rakennetukena 13,7 miljoonaa euroa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2022 13.39
Tiedote

Kulttuurin ja luovien alojen nousuun ja niiden kestävään uudistumiseen panostetaan Suomen kestävän kasvun ohjelmassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kulttuurin ja luovien alojen toimijoille valtionavustuksina 13 720 000 euroa innovatiivisten palvelujen sekä tuotanto- ja toimintamallien kehittämiseen.

Avustushaku oli toinen osa ministeriön 30 miljoonan euron Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuesta.

Kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuella edistetään kulttuuri- ja luovien alojen palveluiden sekä tuotanto- ja toimintamallien uudistamista ja digitalisaatiota. Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisesti rakennetuen tavoitteena on osaltaan myötävaikuttaa siihen, että luovien alojen työpaikat lisääntyvät ja että alojen osuus nousee merkittävästi nykyisestä 3,5 %:n BKT-osuudesta vuoteen 2026 mennessä. Hankkeiden vaikutukset ovat suurelta osin valtakunnallisia.

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkosen mukaan rakennetuella edistetään kulttuurialan elpymistä ja kestävää uudistumista.

- Uudet digitaaliset toimintatavat sekä digitaalisten palveluiden ja sisältöjen kasvu edistävät kulttuuri- ja luovien alojen toipumista ja uudistumista sekä kasvattavat luovaan työhön perustuvaa ansaintaa. Uusien, hankkeissa kehitettävien, innovaatioiden avulla voidaan myötävaikuttaa luovien alojen työpaikkojen lisääntymiseen ja vahvistaa kulttuuri ja luovien alojen kasvua. 

Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 126. Tukea myönnettiin 31 hankkeelle, jotka koskevat taiteen ja kulttuurin aloista av- ja elokuva-alaa, arkkitehtuuria, esittäviä taiteita (musiikki, teatteri, tanssi), muotoilua, museoita ja kulttuuriperintöä, kulttuurihyvinvointia sekä visuaalisia taiteita.

Hankkeissa edistetään myös laajasti kulttuurin alan palveluiden kehittämistä, kulttuurivientiä sekä tekijänoikeustiedon hallintaa ja hyödyntämistä. 

Honkonen on ilahtunut, että eri taiteenalojen toimijat ovat ottaneet tukimuodon mielenkiinnolla vastaan ja kehittäneet hankkeita, joissa digitalisaatio, kansainvälistyminen ja uudet toimintamallit luovat mahdollisuuksia alojen kasvulle.

- Rahoitettavat hankkeet edistävät uusien digitaalisten toimintatapojen hyödyntämistä kulttuuri- ja luovilla aloilla ja vahvistavat alojen kasvua ja kansainvälistä kilpailukykyä. Hankkeissa kehitetään innovatiivisia toimintamalleja ja uusia palveluita, joiden on mahdollista vakiintua alan uusiksi käytännöiksi ja luoda uusia mahdollisuuksia ja työpaikkoja kulttuurialalle, Honkonen sanoo. 

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP) on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Suomen kestävän kasvun ohjelmalla vauhditetaan kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymis- ja palautumistukivälineestä.

Ohjelma jakautuu neljään pilariin, joista kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuki sisältyy pilariin kolme: Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi. Kulttuurin ja luovien alojen uudistumisen tuen osuus on 40 miljoonaa euroa. Kokonaisuus jakaantuu opetus- ja kulttuuriministeriön rakennetukeen (30 milj. euroa) ja TEM/Business Finlandin innovaatiorahoitukseen (10 milj. euroa).

Ensi vuonna haettavana on noin yhdeksän miljoonaa euroa ja vuonna 2024 noin kolme miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
johtaja Minna Karvonen, p. 02953 30142
asiantuntija Elina Mäkelä, p. 02953 30329 

Aiheeseen liittyvää

Suomen kestävän kasvun ohjelma: Elpymis- ja palautumissuunnitelma

Euroopan unioinin rahoittama - NextGenerationEU