Hyppää sisältöön

Kampanjdag i skolorna den 7 september för att minska skolfrånvaron

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 5.9.2022 11.57 | Publicerad på svenska 5.9.2022 kl. 12.13
Nyhet
Tytöt leikkivät

Undervisnings- och kulturministeriet, Mannerheims Barnskyddsförbund och Folkhälsan bjuder gemensamt in skolorna att fira #SKYiskolan -dagen den 7 september. Dagen är en del av en kampanj i sociala medier riktad till elever, som pågår till slutet av september. Målet med kampanjen är att stödja elevernas känsla av gemenskap och närvaro i skolan.

Kampanjen är en del av utvecklingsprogrammet för engagerande arbete i skolgemenskapen (Sitouttava kouluyhtiestyö, SKY). Utvecklingsarbetet genomförs i samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och 126 olika utbildningsanordnare. I #ISKYiskolan -dagen deltar hundratals grundskolor runtom i Finland.

Att vara närvarande i skolan kan kännas svårt av många olika orsaker, och avbrottet i skolrutinerna på grund av coronapandemin har gjort det svårare för vissa elever att återgå till sina studier. Genom att tidigt reagera på skolfrånvaron i samarbete med hemmet och skolan kan man stödja barnets lärande och närvaro. 

Vid utvecklingen av det engagerande arbetet i skolgemenskapen skapar man en verksamhetsmodell för att stödja elevernas förankring och närvaro i skolan och för att minska skolfrånvaron. 

Ett digitalt materialpaket har skickats till de skolor som deltar i pilotförsöket med engagerande arbete i skolgemenskapen och i vänelevsverksamheten. Materialet kan användas bland annat vid morgonsamlingar, under raster och på lektioner.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) stöder verksamheten genom utvärdering. NCU:s mellanrapport om engagerande arbete i skolgemenskapen med utvecklingsrekommendationer publiceras på kampanjdagen den 7 september 2022. 

Mer information: Johanna Sergejeff, utvecklingschef, tfn 029 533 0411


 


 

Allmänbildande utbildning Utbildning