Hyppää sisältöön

Koronaepidemiaan liittyvät poikkeussäännökset jatkuvat perusopetuksessa, ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 29.6.2021 14.22
Uutinen

Perusopetuslakia koskeva muutos mahdollistaa poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen, jos koronaepidemiatilanne sitä edellyttää. Esityksellä turvataan opetuksen turvallinen järjestäminen lukuvuonna 2021 - 2022. Myös ammatillisen koulutuksen näyttöjä ja korkeakoululakeja koskevien poikkeussäännösten voimassaoloa jatketaan. Eduskunnan hyväksyttyä hallituksen esitykset Tasavallan Presidentti on vahvistanut lait tiistaina 29.6.

Lukuvuonna 2021 - 2022 perusopetusta järjestetään lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Jos opetusta ei tartuntatautilain nojalla annettavan päätöksen johdosta voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän päätöksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin.

Tällöin turvallisen oppimisen takaamiseksi lähiopetusta ja etäopetusta voidaan tarvittaessa vuorotella niin, että ryhmät voivat olla etäopetuksessa esimerkiksi vuoroviikoin. Arvio lähiopetuksen turvallisuudesta tulee tehdä yhdessä alueellisten tartuntatautiviranomaisten kanssa. Oppilaalla on oikeus saada kouluruokailua, oppimisen ja koulunkäynnin tukea sekä opintososiaalisia etuisuuksia poikkeusjärjestelyjen aikana.

Perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaiset muutokset astuvat voimaan 1. elokuuta 2021 alkaen ja ovat voimassa 31. heinäkuuta 2022 saakka.

Ammatilliset näytöt ja korkeakoulut

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain väliaikaista muutosta näyttöjen joustavoittamisesta jatketaan. Jos tutkinnon osien edellyttämän ammattitaidon ja osaamisen näyttöä ei koronaepidemiasta johtuvista syistä voida toteuttaa aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa, ammattitaito ja osaaminen voidaan osoittaa suorittamalla muita käytännön tehtäviä, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja -prosesseja. Lisäksi näytössä osoitettua osaamista voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla nykyistä joustavammin.

Myös yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisten muutosten voimassaoloa jatketaan. Korkeakouluissa opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi ensimmäisenä lukuvuonna, jos hän on estynyt aloittamasta opintojaan epidemiaan liittyvän viranomaismääräyksen vuoksi tai muusta epidemiaan liittyvästä painavasta syystä.

Korkeakouluilla ei ole velvollisuutta järjestää tutkintoon johtavia opintoja ja opintojen ohjausta siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon laissa säädetyssä tavoitteellisessa suorittamisajassa, jos opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja ei ole mahdollista järjestää epidemian vuoksi. Tällaisista opetusjärjestelyjen muutoksista johtuvat viivästykset opintojen etenemisessä otetaan huomioon opiskeluoikeuden jatkamista koskevaa päätöstä tehtäessä.

Ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia sekä yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia koskevat muutokset tulevat voimaan 1.7.2021. Väliaikaiset muutokset ovat voimassa 31.7.2022 asti.

Lisätietoja:

Perusopetus: hallitusneuvos Anne-Marie Brisson,  p. 0295 330 079
Ammatillinen koulutus: hallitusneuvos Piritta Sirvio, puh. 0295 330 238
Korkeakoulutus: hallitusneuvos Laura Hansen, puh. 0295 330 098

Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Yleissivistävä koulutus