Hyppää sisältöön

Evankelis-luterilaiselle ja ortodoksiselle kirkolle myönnettävää rahoitusta ja avustusta rajoitetaan

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 9.10.2023 14.09
Tiedote

Evankelis-luterilaiselle kirkolle maksettavan valtion rahoituksen ja ortodoksiselle kirkolle maksettavan valtionavustuksen määrää esitetään rajoitettavaksi yhdellä prosenttiyksiköllä vuosina 2024–2027 osana julkisen talouden menojen sopeuttamista.

Sen sijaan, että rahoitusta ja avustusta korotettaisiin vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaisesti yleisen hintatason muutoksen verran, korotuksen perustana käytettäisiin kuluttajahintaindeksiä vähennettynä yhdellä prosenttiyksiköllä. 

Valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annettuun lakiin ehdotetaan lisättävän maininta siitä, että rahoitusta korotetaan vuosina 2024–2027 vuosittain määrällä, joka vastaa kuluttajahintaindeksin nousua vähennettynä yhdellä prosenttiyksiköllä.

Vastaavasti ortodoksisesta kirkosta annetun lakiin ehdotetaan lisättävän maininta siitä, että määrärahaa korotetaan vuosina 2024–2027 vuosittain määrällä, joka vastaa kuluttajahintaindeksin nousua vähennettynä yhdellä prosenttiyksiköllä.

Valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain evankelisluterilaiselle kirkolle rahoitusta hautaustoimeen, väestökirjanpitoon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyviin laissa säädettyihin tehtäviin. Rahoitusta on korotettu vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaista yleisen hintatason muutosta vastaavasti. Valtion vuoden 2023 talousarviossa rahoituksen määrä on 122 661 000 euroa.

Ortodoksisesta kirkosta annetun lain mukaan valtion talousarviossa on vuosittain määräraha käytettäväksi valtionavustukseen ortodoksiselle kirkolle sen toiminnasta aiheutuviin kohtuullisiin kustannuksiin. Valtion vuoden 2023 talousarviossa määrärahan suuruus on 2 737 000 euroa.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan hallitus sitoutuu julkisen talouden tasapainottamiseen varmistaakseen kansalaisten hyvinvoinnin ja kestävän talouskehityksen. Hallituksen tavoite on vahvistaa julkista taloutta kuudella miljardilla eurolla vaalikauden 2023–2027 aikana.

Hallituksen esitysluonnos on ollut lausuttavana lausuntopalvelu.fi:ssa. Esitys liittyy esitykseen valtion vuoden 2024 talousarvioksi ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Lakimuutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.

Lisätietoja: hallitusneuvos Hanna Kiiskinen, p. 0295 330 086