Hyppää sisältöön

Erityisavustus nuorisorikollisuuden ja nuorten väkivaltaisen käytöksen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi nuorisotyön keinoin

Avustus

Nuorten syrjäytyminen ja väkivaltarikokset ovat puhuttaneet laajalti kuluneen vuoden aikana. Toimenpiteitä tämän kehityksen pysäyttämiseksi ja estämiseksi tehdään jo laaja-alaisesti.  Nuorisorikollisuuden ja nuorten väkivaltaisen käytöksen ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä nuorisotyöllä on oma merkittävä roolinsa mm. nuorten kohtaamisen, yhteisöllisyyden rakentamisen ja mielekkään tekemisen kautta.

Tutkimuksista voidaan laajaa aikaperspektiiviä tarkastellessa huomata, että rikollisuus on Suomessa vähentynyt. Asiantuntijat ja viranomaiset ovat kuitenkin huolissaan seuranneet muun muassa alaikäisten rikosepäilyjen ja lasten ja nuorten väkivaltaisen toiminnan lisääntymistä viimeisen neljän viiden vuoden aikana. Huolestuttavaan ilmiöön on puututtava eri politiikkalohkoilla ja yhteisesti. Edelleen olemassa olevista tilastoista voidaan nähdä, että nuorisorikollisuus ja väkivalta keskittyvät Suomen suuriin kaupunkeihin ja näiden asuinalueisiin. 

Nuoruuteen kuuluu tietty määrä hengailua, aggressiivisuutta, impulsiivisuutta, erehdyksiä ja ystävien merkityksen ylikorostumista. Nuorten äänekästä ja riehakasta käyttäytymistä on paheksuttu aina, myös nuorisoryhmien välinen väkivalta ei ole uusi ilmiö. Kuitenkin erityisesti pääkaupunkiseudun nuorten väkivaltaisessa käytöksessä on myös uusia ilmiöitä kuten rikollisen elämäntavan ihannointi, kunnian puolustaminen, koston kulttuuri, kalliiden tavaroiden hankkiminen rikollisin keinoin.

Nuorten väkivaltaisen käytöksen lisääntymiseen on monia syitä. Syyt liittyvät mm. nuorten lisääntyneeseen pahoinvointiin yleisesti, maahanmuuttajaperheiden tuen tarpeeseen, väkivaltakokemusten lisääntymiseen lasten elämässä, sosiaaliseen mediaan ja ulosjäämisen kokemuksiin. Koulukiusaaminen ja rasismi omalta osaltaan tuottavat lapsille ja nuorille kokemuksia ulossulkemisesta, siitä ettei tästä yhteiskunnasta löydy omaa paikkaa eikä yhteisöä. Nuorisotyön ja politiikan toimilla voidaan rakentaa hyvinvointia rakentavaa kasvuympäristöä Ilmiöön vastaamiseksi; tarvitaan sekä ennalta ehkäiseviä, hieman pitempikestoisia toimia että nyt nähtävissä olevaan tilanteeseen nopeasti puuttuvia toimia. Nuorisotyön keinoin voidaan edelleen kehittää osaltaan monialaisen yhteistyön tekemistä kunnissa, innovoida uusia menetelmiä ja olla nuorten lähellä heitä kuunnellen ja heidän kasvu- ja elinolojaan parantaen. 

Tällä avustuskokonaisuudella vastataan nuorisorikollisuuden ja nuorten väkivaltaisen käytöksen ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen nuorisotyön keinoilla. 

Avustuksen hakijana voi toimia kunta tai kunnat yhdessä. Lisäksi avustusta voidaan myöntää yhteisölle, jolla on kunnan tai kuntien kanssa sopimus tällä avustuksella toteuttavasta nuorisotyön hankkeesta. 

Hakuaika alkaa ke 15.3.2023 ja päättyy ke 19.4.2023 klo 16:15. 

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä noin 2 miljoonaa euroa. Päätökset pyritään tekemään toukokuussa 2023. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Valtionavustuslaki (688/2001).

Nuoriso

Lisätietoja

Marja N. Pulkkinen, [email protected], p. 0295 330 113 ja Merja Hilpinen, [email protected], p. 0295 330 418.

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: 
[email protected].

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: https://okm.fi/avustukset