Hyppää sisältöön

Digitalisaatiolla tuetaan yhdenvertaisia mahdollisuuksia oppia ja kehittyä – yhteistyötä lisätään yhteisillä linjauksilla

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 14.4.2023 13.58
Tiedote

Suomi haluaa olla johtava kestävän digitalisaation kehittäjä ja hyödyntäjä kasvatuksessa, opetuksessa ja koulutuksessa. Näin edistetään yhdenvertaisia mahdollisuuksia oppia ja kehittyä. 14.4. julkistetut yhteiset linjaukset näyttävät suunnan toimialan digitalisaatiolle. 

Vuoteen 2027 ulottuvissa linjauksissa tavoitteena on, että digitalisaatio tukee yhdenvertaisia mahdollisuuksia laadukkaaseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen. Järjestelmät ja palvelut ovat laadukkaita ja yhteentoimivia. Digitaalinen toimintaympäristö tukee yhteistyötä ja tietoperustaista kehittämistä.

– Visiossa on ensimmäistä kertaa julkilausuttuna koko kasvatuksen ja koulutuksen toimialan digitalisaation yhteinen suunta, jota meiltä on odotettu, luonnehtii opetus- ja kulttuuriministeriön erityisasiantuntija Kalervo Koskimies. Linjaukset helpottavat myös eri toimijoiden liittymistä yhteiseen kehittämiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietovarannot palvelevat koulutusjärjestelmän ohjausta ja koulutuspoliittista päätöksentekoa. Digitaalisen toimintaympäristön yhteentoimivuus varmistetaan yhteisillä periaatteilla ja suosituksilla. 

– On tärkeää, että digitaalisia palveluja ja niitä tukevaa infrastruktuuria johdetaan kokonaisuutena. Ennakointi, ohjaaminen ja kehittäminen perustuvat tietoon, ja tarvitsemme siihen ajantasaisen ja laadukkaan rekisteritietopohjan ja älykästä analytiikkaa.

Opetushallituksen pääjohtaja Minna Kelhän mukaan digitalisaatiossa on jo tehty paljon hyvää työtä koulutussektoreittain.

– Haluamme, että opetuksen ja oppimisen digitaaliset palvelut ja sisällöt ovat korkealaatuisia ja turvallisia. Tavoitteena on, että jokaisen digitaalinen osaaminen voi kehittyä jatkumona koko oppimispolun ajan. Myös henkilöstön pedagogista ja digitaalista osaamista kehitetään. Digitalisaation avulla voidaan monipuolistaa opetuksen ja koulutuksen tarjontaa ja parantaa saavutettavuutta, jolloin oppijan valinnanmahdollisuudet kasvavat ja alueellinen eriarvoisuus vähenee. 

Opetuksen ja oppimisen digitaalisia ratkaisuja kehitetään jatkossakin yhteistyössä

Digitalisaation linjaukset tukevat koulutuspoliittisessa selonteossa, Digitaalinen kompassi -selonteossa ja muissa strategisissa asiakirjoissa määriteltyjen tavoitteiden toteutumista. 

– Linjaukset konkretisoituvat toiminnaksi, kun jatkamme yksityiskohtaisempien etenemissuunnitelmien laatimista yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, Minna Kelhä toteaa. Kehittämiseen toivotaan mukaan laajalti eri toimijoita.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla on käytössä jo useita yhteisiä kasvatuksen ja koulutuksen digitaalisia palveluita. Näitä ovat esimerkiksi koulutukseen hakeutumisen ja opiskelijavalinnan palvelut, varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen sekä korkeakoulujen tietovarannot, oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu sekä opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelu. Lisäksi käytössä on opetussuunnitelmien ja tutkintojen ja koulutusten ePerusteet, opetushallinnon yhteinen tilastopalvelu ja keskitetty kirjautumisratkaisu koulutustoimijoille. 

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Kalervo Koskimies (OKM), p. 0295 330 176, [email protected]
johtaja Paula Merikko (OPH), p. 0295 331 783, [email protected]

Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Yleissivistävä koulutus