Hyppää sisältöön

Avustushaulla vauhditetaan kulttuurin ja luovien alojen uudistumista

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 29.9.2021 16.17
Tiedote

Kulttuurin ja luovien alojen nousuun ja niiden yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen merkitykseen panostetaan Suomen kestävän kasvun ohjelmassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut valtionavustushaun, jolla uudistumista vauhditetaan. 

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettava uusi rakennetuki sisältyy elpymis- ja palautumissuunnitelmaan, joka on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Ensimmäisessä vaiheessa avustuksiin on käytettävissä noin neljä miljoonaa euroa.

Avustukset on tarkoitettu innovatiivisten palvelujen sekä tuotanto- ja toimintamallien kehittämiseen. Tarkoituksena on kannustaa kulttuurin ja luovien alojen toimijoita elvyttämään ja uudistamaan toimialoja sekä vahvistamaan kasvua ja kansainvälistä kilpailukykyä.  Avustuksilla edistetään alan digitalisaatiota.

– Kulttuurilla ja taiteella on aina itseisarvo, mutta pidän hyvänä, että viime aikoina myös niiden taloudellinen merkitys on noussut uudella tavalla esiin. Rakennetukien tavoite on, että luoville aloille syntyy Suomessa lisää työpaikkoja ja yrittäjyyttä ja myös niiden osuus kansantaloudessa kasvaa entisestään, tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen sanoo.

Avustusten hakuaika päättyy 28.10.2021. Rakennetukea voivat hakea taide- ja kulttuurialalla toimivat yritykset ja oikeuskelpoiset yhteisöt kuten yhdistykset, säätiöt ja osuuskunnat sekä kunnat ja kuntayhtymät. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille, toiminimellä toimiville elinkeinonharjoittajille tai rekisteröimättömille yhteisöille.  

Kulttuuri- ja luovien alojen rakennetuki sisältyy Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan, joka on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Kestävän kasvun ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä, jolla vauhditetaan toipumista koronakriisistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on syksyllä 2021 käytettävissään rakennetukiavustuksiin enintään 4 miljoonaa euroa osana Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanoa. Hankkeet tulee toteuttaa vuosien 2021–2023 aikana.

Tarkoituksena on, että rakennetukea myönnetään vaikuttavuudeltaan merkittäville kehittämishankkeille. Seuraava rakennetuen avustushaku järjestetään vuonna 2022, jos eduskunta osoittaa siihen tarvittavat määrärahat. Rahoitus vuosille 2023–2024 tarkentuu vuonna 2022 ja riippuu EU:n elpymis- ja tukivälineen lopullisen rahoituksen määrästä Suomelle. 

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Kimmo Aulake, p. 0295 330 067
johtaja Minna Karvonen, p. 0295 330 142
asiantuntija Eero Koski, p. 0295 330 228
kulttuuriasiainneuvos Tapani Sainio, p. 0295 330 336

EU:n rahoittama

Antti Kurvinen Kulttuuri