Hyppää sisältöön

Ammatillisen koulutuksen digitalisaation edistämiseen 3,7 miljoonaa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2021 12.29
Tiedote
Poika tietokoneella

Opetusministeri Li Andersson on myöntänyt 3,7 miljoonaa euroa ammatillisen koulutuksen digitalisaation edistämiseen. Kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen myönnettiin 2 256 000 euroa ja oppimisanalytiikan kehittämiseen 1 480 000 euroa.

Rahoitettavilla hankkeilla tuetaan koulutuksen järjestäjien kykyä vastata toimintaympäristön muutoksiin sekä parannetaan oppimisen edellytyksiä ja oppimistuloksia ammatillisessa koulutuksessa. 

Kokonaisarkkitehtuurityöllä tuetaan ammatillisen koulutuksen digitalisaatiota ja sen ohjausta. Tavoitteena on parantaa koulutuksen järjestäjien yhteistyötä, kokonaisvaltaisempaa kehityksen johtamista, digitaalisten palveluiden rakentamista, edistää yhteisten toimintamallien toteutumista asiakaslähtöisesti ja auttaa vähentämään koulutuksen järjestäjien päällekkäistä kehittämistyötä. Hanke tuottaa kokonaisarkkitehtuurikuvaukset ja ohjeistukset niiden käytöstä avoimesti kaikkien koulutuksen järjestäjien käyttöön. 

Oppimisanalytiikan avulla voidaan tukea esimerkiksi opiskelijoiden opintojen sujuvaa etenemistä, henkilökohtaisten opintopolkujen toteutumista ja edistää opiskelijoiden tarvitseman tuen tarpeen tunnistamista ja saamista. Oppimisanalytiikan tehokkaalla hyödyntämisellä voidaan tukea myös esimerkiksi erilaisten oppimisympäristöjen käyttöä ja kehittämistä. Oppimisanalytiikka -hankkeessa selvitetään oppimisanalytiikan hyödyntämisen mahdollisuuksia ammatillisessa koulutuksessa. Selvityksen pohjalta kehitetään mm. suosituksia ja malleja ammatillisen koulutuksen järjestäjien käyttöön. 

Kokonaisarkkitehtuuri-verkostohanketta koordinoi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Oppimisanalytiikka-hanketta koordinoi Helsingin kaupunki.

Rahoitettavat hankkeet ovat osa ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaa Oikeus osata, jolla tuetaan mm. väestön osaamistason nostamista, koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistamista, oppimiserojen kaventamista sekä laadun parantamista ammatillisessa koulutuksessa. 

Hankkeet kytkeytyvät kiinteästi myös opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla tehtävään ammatillisen koulutuksen digitalisaation kehittämiseen ja kokonais- ja viitearkkitehtuurityöhön.

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Tomi Kytölä: [email protected], 029 533 0293
 

Ammatillinen koulutus Koulutus