Kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta -webinaari: Koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu

Keskiviikko 10.3.2021 klo 14.00 –  15.00

opetus- ja kulttuuriministeriö

Oppivelvollisuuden laajentumista käsittelevä tilaisuus, teemana koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu

Oppivelvollisuuden laajentuessa koulutuksen järjestäjän rooli opiskelijoiden ohjauksessa ja valvonnassa korostuu. Oppivelvollisuuden laajentuminen muuttaa myös opintojen väliaikaiseen keskeyttämiseen, opiskelijan määräaikaiseen erottamiseen ja eronneeksi katsomiseen liittyviä käytäntöjä.

Tilaisuudessa käsitellään oppivelvollisuuteen liittyvää toisen asteen koulutuksen ohjaus- ja valvontavastuuta sekä muita uusia tehtäviä. Tilaisuus on suunnattu lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjille.

Teams-alustalla toteutettava tilaisuus käynnistyy lyhyellä alustuspuheenvuorolla, jonka jälkeen käsitellään koulutuksen järjestäjien esittämiä kysymyksiä. Osallistujia pyydetään toimittamaan kysymykset edeltä käsin ilmoittautumisen yhteydessä. Myös tilaisuuden aikana on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Tilaisuuden osallistujamäärä on rajattu 300 osallistujaan.

Webinaariesitys: Koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu
 

Kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta -tilaisuuksien sarja:

 

Lisätietoja:

hallitusneuvos Piritta Sirvio, puh. 0295 330 238, piritta.sirvio(at)minedu.fi
opetusneuvos Heikki Blom, puh. 0295 330 074, heikki.blom(at)minedu.fi
neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson, puh. 0295 330 141, ulla-jill.karlsson(at)minedu.fi

Ilmoittautumista koskevat lisätiedot ja tiedustelut:
hallinnollinen avustaja Marika Bäckman, puh. 0295 330 146, marika.backman(at)minedu.fi
 

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, järjestöt ja yhteisöt