Frågor och svar om läroplikten: Utvidgningen av läroplikten på andra stadiet

Tiistai 9.3.2021 klo 13.00 – 14.00

opetus- ja kulttuuriministeriö

Svenskspråkig tillfälle

När läroplikten utvidgas betonas utbildningsanordnarens roll i handledningen och tillsynen av de studerande. I och med att läroplikten utvidgas ändras också praxis i fråga om tillfälliga avbrott i studierna, avstängning av en studerande för viss tid och betraktande av att en studerande har avgått.

När läroplikten utvidgas blir läromedel som behövs vid undervisningen samt arbetsredskap, arbetsdräkter och arbetsmaterial avgiftsfria. Avgiftsfriheten gäller dock inte musikinstrument, idrottsredskap eller andra motsvarande redskap och tillbehör som behövs i utbildningar som betonar särskilda intressen och som är avsedda för den studerandes personliga bruk och kan användas också utanför undervisningen.

Vid tillställningen behandlas handlednings- och tillsynsansvaret för utbildningen på andra stadiet i anslutning till läroplikten samt andra nya uppgifter. Tillställningen riktar sig till anordnare av gymnasieutbildning och yrkesutbildning.

Tillställningen ordnas på Teams-plattformen och börjar med en kort inledning, varefter utbildningsanordnarnas frågor behandlas. Deltagarna ombeds lämna frågorna i förväg i samband med anmälan. Det är också möjligt att ställa frågor under tillställningen.

Antalet deltagare har begränsats till 300 personer.

Presentation från tillfället: Utvidgningen av läroplikten
 

Frågor och svar om läroplikten -tillställningar:

 

Mer information:

konsultativ tjänsteman Ulla-Jill Karlsson, tel. 0295 330 141, ulla-jill.karlsson(at)minedu.fi
sakkunnig Anne-Maria Marttila, tel. 0295 330 050, anne-maria.marttila(at)minedu.fi
regeringsråd Piritta Sirvio, tel. 0295 330 238, piritta.sirvio(at)minedu.fi

Mer information och förfrågningar om anmälan:
administrativ assistent Marika Bäckman, tel. 0295 330 146, marika.backman(at)minedu.fi
 

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, järjestöt ja yhteisöt