Kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta -webinaari: Oppivelvollisuuskoulutuksen maksuttomuus lukiokoulutuksessa

Torstai 18.2.2021 klo 11.00 –  12.00

opetus- ja kulttuuriministeriö

Oppivelvollisuuden laajentumista käsittelevä tilaisuus, teemana oppivelvollisuuskoulutuksen maksuttomuus lukiokoulutuksessa

Oppivelvollisuuden laajentuessa opetuksen edellyttämät oppimateriaalit sekä työvälineet, -asut ja -aineet ovat oppivelvolliselle opiskelijalle jatkossa maksuttomia. Maksuttomia eivät kuitenkaan ole erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut soittimet, urheiluvälineet tai muut vastaavat välineet ja tarvikkeet, joita opiskelija voi käyttää myös muutoin kuin opetuksen yhteydessä. Opintoja täydentävistä vapaaehtoisista opintoretkistä, vierailuista, tapahtumista ja muista vastaavista toiminnoista voidaan periä kohtuullisia maksuja.

Tilaisuudessa käsitellään toisen asteen koulutuksen maksuttomuuteen liittyviä kysymyksiä. Tilaisuus on suunnattu lukiokoulutuksen järjestäjille.

Teams-alustalla toteutettava tilaisuus käynnistyy lyhyellä alustuspuheenvuorolla, jonka jälkeen käsitellään koulutuksen järjestäjien etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä esittämiä kysymyksiä. Myös tilaisuuden aikana on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Tilaisuuden osallistujamäärä on rajattu 300 osallistujaan. 

Webinaariesitys: Maksuttomuus lukiokoulutuksessa
 

Kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta -tilaisuuksien sarja:

 

Lisätietoja:

hallitusneuvos Piritta Sirvio, puh. 0295 330 238, piritta.sirvio(at)minedu.fi
opetusneuvos Heikki Blom, puh. 0295 330 074, heikki.blom(at)minedu.fi

Ilmoittautumista koskevat lisätiedot ja tiedustelut:
hallinnollinen avustaja Marika Bäckman, puh. 0295 330 146, marika.backman(at)minedu.fi
 

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, järjestöt ja yhteisöt