Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2024/18

« Tasavallan presidentin esittely 19.4.2024 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi varhaiskasvatuslain sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 103/2023 vp; EV 7/2024 vp)

EV 7/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Hallitusneuvos Marja Penttilä, p. +358 295 330 400

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain varhaiskasvatuslain muuttamisesta ja lain Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta ja

määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.