Lastenkulttuuri

Taide- ja kulttuurikasvatus vaalii luovuutta, ennakkoluulottomuutta ja optimismia, jotka ovat oleellisia yhteiskunnallisen edistyksen aikaansaamiseksi. Lisäksi se vahvistaa lasten ja nuorten kykyä tarkastella asioita toisen ihmisen kokemusmaailmasta käsin.

Lastenkulttuurilla tarkoitetaan lapsille ja nuorille suunnattua taide-, kulttuuri- ja kulttuuriperintökasvatusta, taiteen ja kulttuuriperinnön tarjontaa sekä lasten ja nuorten itsensä tuottamaa taidetta ja kulttuuria. Lastenkulttuuriin sisältyy taiteen ja kulttuurin kokeminen sekä tietojen ja taitojen oppiminen. Lastenkulttuurin toimet koskevat alle 18-vuotiaita lapsia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö edistää lastenkulttuuria. Toimillaan ministeriö toteuttaa YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen ja perustuslakiin kirjattua lapsen oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin. Taide ja kulttuuri ovat olennainen osa sivistystä ja tärkeitä lapsen ja nuoren kasvulle. Tavoitteena on, että lapsilla ja nuorilla on asuinpaikasta riippumatta mahdollisuuksia taide- ja kulttuuriosallistumiseen ja lastenkulttuurikeskukset kattavat palveluillaan koko maan.

Ministeriö tukee lastenkulttuuritoimintaa, joka on taide- ja kulttuurisisällöltään laadukasta, lapsi- ja nuorilähtöistä, ammattilaisten toteuttamaa, lasten ja nuorten luovuutta edistävää, saavutettavaa ja kulttuurista monimuotoisuutta kunnioittavaa. Ministeriön tavoitteena on, että taide ja kulttuuri olisivat osa jokaisen lasten ja nuorten elämää lastenkulttuurikeskusten, taiteen perusopetuksen järjestäjien, taidelaitosten, museoiden, teattereiden, orkestereiden, kirjastojen, perinneyhdistysten ja muiden taide- ja kulttuuritoimijoiden työn myötä.

Ministeriö tukee lastenkulttuurikeskuksia, valtakunnallisesti merkittäviä lasten taide- ja kulttuuritapahtumia, lastenkulttuurihankkeita sekä Suomen lastenkulttuurikeskusten liittoa ja Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatoriota.

Yleisavustukset lastenkulttuurin tukemiseen

Yleisavustusten tavoitteena on lisätä taiteen ja kulttuurin tasavertaista saatavuutta lapsille, vahvistaa alueen taide- ja kulttuurialan toimijoiden yhteistyötä, edistää lastenkulttuurikeskusten yhteistyötä koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen kanssa sekä tukea valtakunnallisesti merkittävien lasten kulttuuritapahtumien järjestämistä eri puolilla maata. Avustukset on tarkoitettu Suomessa toimiville lastenkulttuurikeskuksille, lastenkulttuurikeskusten verkoston koordinointiin, Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion toimintaan sekä lasten taide- ja kulttuuritapahtumien järjestäjille.

Lisätietoa sekä myönnetyt avustukset   

Avustus lastenkulttuurin innovatiivisten hankkeiden toteuttamiseen

Avustuksella tuetaan innovatiivisia hankkeita, joiden tavoitteena on vahvistaa hyviä käytäntöjä ja luoda uusia tapoja lasten ja nuorten taide- ja kulttuuriosallistumiseen. Taiteen ja kulttuurin ammattilaisten tulee vastata hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Lisätietoa sekä myönnetyt avustukset

Lapsenpäivä-palkinto

Lapsenpäivä-palkinto on kulttuuriministerin vuosittain jakama palkinto yhteisölle taideharrastuksen ja -kasvatuksen edistämiseksi tehdystä merkittävästä työstä tai saavutuksesta. Palkinto luovutetaan kansainvälisenä lapsen oikeuksien päivänä 20.11. Palkinto on jaettu vuodesta 1999 asti ja sen on tähän mennessä saanut lähes 50 yhteisöä eri taiteenaloilta.

Lista Lapsenpäivä-palkinnon saaneista

Harrastamisen Suomen malli

Harrastamisen Suomen mallissa tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastustarjonta valitaan lasten ja nuorten toiveiden mukaan.

Lisätietoa Harrastamisen Suomen mallista

Harrastamisen Suomen mallin verkkosivut 

 

 

Harrastamisen Suomen malli

Harrastamisen Suomen malli

Tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Harrastamisen Suomen malli

Tapahtumat

Lastenkulttuuriseminaari
OKM 13.12.2023 9.30

Lisätietoja

Iina Berden, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Puhelin:0295330069   Sähköpostiosoite: