Hyppää sisältöön

Ylioppilastutkintolautakunnan puheenjohtaja ja lautakunnan jäsenet nimettiin

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2018 13.03
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt ylioppilastutkintolautakunnan toimikaudeksi 2019 - 2021.

Ylioppilastutkintolautakunta valmistelee ylioppilastutkinnon sähköistämistä ja muita merkittäviä uudistuksia. Ylioppilastutkinto järjestetään keväällä 2019 kokonaisuudessaan digitaalisesti, jolloin myös matematiikan koe digitalisoidaan. Kesällä 2018 eduskunta sääti uudesta lukiolaista, joka sisälsi lukuisia merkittäviä uudistuksia lukiolakiin. Uudet lukion opetussuunnitelmat otetaan käyttöön opetuksessa syksystä 2021 lukien.

Hallituksen esitys uudeksi ylioppilastutkintolaiksi on parhaillaan Eduskunnan käsittelyssä. Esitys sisältää merkittäviä uudistuksia mm. tutkintorakenteeseen ja kokeen aikaisempaa joustavampaan suorittamiseen. Jatkossa tutkinto järjestettäisiin myös englannin kielellä.   

Ylioppilastutkintolautakunnan puheenjohtajana vuodet 2019-2021 toimii professori Jari Lavonen Helsingin yliopistosta.

Lautakunnan jäseniä ovat professori Pekka Alestalo, akatemialehtori Anne-Maria Ernvall-Hytönen, opetusneuvos Pamela Granskog, yliopistolehtori Tom Gullberg, opetusneuvos Anu Halvari, opetusneuvos Minna Harmanen, dosentti Raili Hildén, professori Peter Hästö, lehtori Nina Korimo, professori Marja Laasonen, professori Jaakko Leino, professori Minna-Riitta Luukka, professori Jukka Maalampi, filosofian tohtori Kati Mikkola, yliopistonlehtori, FT Katja Mäntylä, opetusneuvos Leena Nissilä, opetusneuvos Yvonne Nummela, tutkijatohtori Mika Perälä, FM Pasi Pirttisaari, professori Jouni Pursiainen, FT, yliopiston lehtori Olli Ruth, FT, dosentti Timo Saarinen, lehtori Päivi Sihvonen ja professori Hannele Turunen.

Lisätietoja:
- opetusministerin erityisavustaja Daniel Sazonov, puh. 02953 30276
- opetusneuvos Heikki Blom (OKM), puh. 02953 30074