Hyppää sisältöön

Vuodenvaihteen muutoksia opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2020 12.08
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla tulee vuoden 2021 alussa voimaan useita säädös- ja muita muutoksia. Tähän koosteeseen on kerätty niistä merkittävimmät. Tiedotetta on täydennetty 30.12.2020.

Koulutus

Oppivelvollisuus laajenee 

Oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Oppivelvollisuuslaki tulee voimaan 1.8.2021, mutta hakeutumisvelvoitetta koskevat säännökset tulevat voimaan jo 1.1.2021.

Lisätietoja:
OKM-tiedote 30.12.2020

Perusopetuslain muutos 

Perusopetuslakia ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annettua lakia muutetaan väliaikaisesti 1.1. alkaen. Lainsäädännöllä jatketaan poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden voimassaoloa kevätlukukauden 2021 ajaksi. Jos opetusta ei voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena, voidaan opetuksen järjestäjän päätöksellä siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jos se opetuksen järjestämiseksi on välttämätöntä.

Lisätietoja:
OKM-tiedote 30.12.2020

Laki kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta ja laki varhaiskasvatuslain muuttamisesta voimaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Vuonna 2021 alkavan kokeilun kohdejoukkoon kuuluvat ne kokeilukuntien alueella asuvat lapset, jotka ovat syntyneet vuonna 2016.

Lisätietoa:
OKM-tiedote 17.12.2020

Lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisiin yksikköhintoihin muutoksia

Uudet yksikköhinnat tulevat voimaan vuoden 2021 alusta. Lukiokoulutuksessa yksikköhinta on 6 615,98 euroa opiskelijaa kohden. Taiteen perusopetuksen keskimääräinen yksikköhinta on 82,19 euroa opetustuntia kohden ja kansalaisopiston keskimääräinen yksikköhinta 84,77 euroa opetustuntia kohden.

Lisätietoa:
OKM-tiedote 26.11.2020

Opintotuki

Koronaepidemia huomioidaan opintotukilaissa

Lakimuutoksen myötä syyslukukauden 2020 aikana korkeakoulututkinnon suorittanut opintolainansaaja on oikeutettu opintolainahyvitykseen ja -vähennykseen, vaikka tutkinnon suorittaminen olisi viivästynyt yhdellä lukukaudella. Opiskelijan pitää osoittaa, että opintojen viivästyminen johtuu koronaepidemiaan liittyvästä syystä. Syynä voi olla esimerkiksi koronavirusepidemiasta johtuva pakollisten opintojen estyminen korkeakoulujen tilojen sulkeutumisen vuoksi tai pakollisen harjoittelujakson estyminen.

Opintotukilain muutoksella turvataan lisäksi erosopimukseen perustuvan oleskeluoikeuden Suomessa saaneiden Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeus opintotukeen.

Lisätietoa:
OKM-tiedote 5.11.2020

Koulumatkatuen myöntämiseen joustoa

Koulumatkatukilakia muutetaan väliaikaisesti. Lakiin lisätään säännös, jolla joustavoitetaan koulumatkatuen myöntämisedellytyksiä. Koulumatkatukeen oikeutetulta opiskelijalta edellytettäisiin vähintään kahdeksan koulumatkatukeen oikeuttavaa edestakaista matkaa kalenterikuukaudessa, jos opiskelijan päivittäisten koulumatkojen määrä on vähentynyt covid-19-epidemiaan liittyvien opetusjärjestelyjen muutoksien vuoksi. Lakimuutos on voimassa lukuvuoden 2020—2021 loppuun eli 31.7.2021 asti.

Lisätietoja:
OKM-tiedote 26.11.2020

Korkeakouluopiskelijoiden ateriatukeen 36 sentin korotus 1.1.2021

Korkeakouluopiskelijan ateriatuen määrä nousee 36 sentillä. Vuoden 2021 alusta tuki on 2,30 euroa ateriaa kohti. Ateriatuki maksetaan opiskelijaravintoloille. 

Koulumatkatuki laajenee

Koulumatkatukioikeus laajenee siten, että 1.8.2021 lukien maksuttomaan koulutukseen oikeutettujen opiskelijoiden koulumatkat voidaan korvata ilman omavastuuta koulumatkan pituuden ollessa vähintään seitsemän kilometriä.

Korkeakoulutus ja tiede

Korkeakoulujen uusi rahoitusmalli käyttöön

Rahoitusmallien uudistaminen on osa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 toimeenpanoa. Vision tavoitteena on nostaa koulutustasoa, lisätä jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia korkeakouluissa sekä lisätä panostuksia tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Lisätietoa:
OKM-tiedote 17.1.2019

Vuonna 2021 vietetään tutkitun tiedon teemavuotta

Tutkitun tiedon teemavuonna 2021 eri toimijat yhdistyksistä oppilaitoksiin ja tutkimusorganisaatioista yrityksiin tarjoavat tutkittua tietoa ja siihen liittyviä tekoja jokaisen suomalaisen ulottuville. Teemavuodesta voi lukea lisää osoitteessa tutkittutieto.fi.

Lisätietoja:
OKM-tiedote 9.1.2020

Lisäaloituspaikkoja korkeakouluihin

Ammattikorkeakoulut saavat yhteensä 1 723 ja yliopistot yhteensä 4 231 lisäaloituspaikkaa vuosina 2021 ja 2022 alkaviin koulutuksiin.

Lisätietoja:
OKM-tiedote 31.8.2020

Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Opintotuki Tiede Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus