Hyppää sisältöön

Virvatuli-malli kehittää taiteen perusopetusta

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 20.1.2012 15.26
Uutinen

Taiteen perusopetukseen on valmistunut uusi arviointimalli. Ensimmäinen valtakunnallinen, kaikkien taiteiden yhteinen kehittämisväline tarjotaan käyttöön kunnille ja taiteen perusopetusta antaville oppilaitoksille. Virvatuli-malli on luotu helpottamaan oppilaitosten lakisääteistä itsearviointia. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee mallin käyttöönottoa valtion erityisavustuksilla.

Itsearviointimallin ja arviointikriteerien suunnitteluun osallistui yli 30 taiteen perusopetuksen oppilaitosten ja liittojen edustajaa. Kolmivuotista kehittämishanketta hallinnoi Taiteen perusopetusliitto ja sen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Oppilaitoksen itsearviointi on toiminnan kehittämisen väline, jolla luodaan pohjaa myös päätöksenteolle. Oppilaitoksen jatkuva ja järjestelmällinen arviointi tähtää koko toiminnan vahvuuksien ja kehittämistä kaipaavien osa-alueiden löytämiseen ja tukee oppilaitosten johtamista. Laatua arvioitaessa tarkastellaan oppilaitoksen nykyistä toimintaa, arvioidaan sen tulevaa kehitystä ja keskustellaan opetuksen laatuun vaikuttavista tekijöistä.

Taiteen perusopetus on tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta, ja sille on määritelty omat opetussuunnitelman perusteet. Arviointiopas on suunnattu musiikki- ja tanssioppilaitoksille, lasten ja nuorten kuvataidekouluille, käsityö-, arkkitehtuuri-, teatteri-, sirkus- ja sanataidekouluille sekä kansalaisopistoissa annettavaan taiteen perusopetukseen.

Taiteen perusopetuksen piirissä on 135 000 lasta ja nuorta, ja opetusta annetaan 341 kunnan alueella 465 oppilaitoksessa musiikissa, tanssissa, esittävissä taiteissa (teatteritaide ja sirkustaide), visuaalisissa taiteissa (kuvataide, käsityö, arkkitehtuuri ja audiovisuaalinen taide) sekä sanataiteessa.

  • Virvatuli-mallin opas 
  • Erityisavustus taiteen perusopetuksen itsearviointimallin käyttöönottamiseksi