Hyppää sisältöön

Opetus- ja kulttuuriministeriö oikoo väärinymmärryksiä: Varhaiskasvatuksen nykyhenkilöstön kelpoisuudet säilyvät – kaikkien osaamista tarvitaan

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 23.4.2018 17.03
Tiedote

Hallituksen esityksessä varhaiskasvatuslaiksi vahvistettaisiin henkilöstön koulutus- ja osaamistasoa. Uudet nimikkeet, varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, tuovat esille eri koulutustaustojen antaman erilaisen osaamisen.

– Tutkimusten mukaan alan korkea koulutus on yksi varhaiskasvatuksen keskeinen laatutekijä. Siksi lakiesityksellä tavoitellaan koulutustason nostamista niin, että tulevaisuudessa kaksi kolmesta työntekijästä on korkeakoulutettuja. Tämä toteuttaa myös kansainvälisiä suosituksia varhaiskasvatukseen, sanoo kansliapäällikkö Anita Lehikoinen.

– Suomen koulutusjärjestelmän hyvien tulosten taustalla on nähty korkeasti koulutettu opettajakuntamme. Lakiesityksessä korkeasti koulutettujen osuus varhaiskasvatuksessa kaksinkertaistuisi vuoteen 2030 mennessä. Varhaiskasvatuksen vaikuttavuus osana koulutusjärjestelmää on todennettu useissa tutkimuksissa, Lehikoinen jatkaa.

Laissa säädettäisiin, että vuoteen 2030 mennessä päiväkodin henkilöstöstä 1/3 olisi opettajia, 1/3 sosionomeja ja 1/3 lastenhoitajia. Nykyisellä sosionomin koulutuksella voi työskennellä joko opettajan tai sosionomin tehtävässä, sillä kaikki lain voimaan tullessa lastentarhanopettajaksi kelpoiset henkilöt ovat kelpoisia työuransa loppuun varhaiskasvatuksen opettajaksi.

– Pitkä siirtymäaika mahdollistaa uuden osaamisen hankkimisen ja eri tehtäviin pätevöitymisen muuttuvassa tilanteessa. Samoin se mahdollistaa uusien ammattilaisten valmistumisen varhaiskasvatuksen tehtäviin, sanoo Lehikoinen.

Päiväkodeissa olisi jatkossakin eri koulutustaustan omaavia ammattilaisia – varhaiskasvatuksen opettajia, sosionomeja ja lastenhoitajia. Kaikkien osaamista tarvitaan turvaamaan varhaiskasvatuksen laatua.

 Koulutusmääriä yliopistoissa on lisätty

Monet ovat kantaneet huolta varhaiskasvatuksen työvoimapulasta. Esitys ei muuta varhaiskasvatuksessa olevan henkilöstön määrää. Hallitus on varannut vuosille 2018 - 2021 yhteensä 28 miljoonaa euroa varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen kehittämiseen. Lastentarhanopettajakoulutuksen aloituspaikkoja yliopistoissa lisätään tuhannella paikalla.  Täydennyskoulutusta suunnataan jatkossa kaikille ammattiryhmille.

Tehtävänimikkeet ovat perusteltuja erilaista koulutus- ja osaamistaustaa ajatellen. Eri alojen koulutukset eivät ole identtisiä ja eri tutkinnot tuottavat selkeästi erilaista osaamista. Kasvatus- tai varhaiskasvatustieteeseen pohjautuva varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden tuottava tutkinto toteutuu muun opettajankoulutuksen yhteydessä ja tähtää nimenomaisesti varhaiskasvatuksen tehtäviin. Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänimike tuo puolestaan esiin sosionomikoulutuksen osaamis- ja vahvuusalueita.

Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa valtakunnallisesti ja alueellisesti kelpoisen henkilöstön määrän kehittymistä, jotta voidaan varmistua henkilöstön saatavuudesta.

Usein kysyttyä varhaiskasvatuslaista

 Lisätietoja:
- neuvotteleva virkamies Tarja Kahiluoto, puh. 0295 3 30386
- opetusneuvos Kirsi Alila, puh. 0295 3 30365
- ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, puh. 02953 30258
- opetusministerin erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, puh. 050 302 8246