Hyppää sisältöön

Valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionapukelpoisuushaku vuosille 2020-2023

Avustus

Nuorisolain (1285/2016) mukaan valtakunnallisella nuorisoalan osaamiskeskuksella tarkoitetaan yhteisöä, joka kehittää ja edistää nuorisoalan osaamista ja asiantuntijuutta valtakunnallisesti. Osaamiskeskuksen voivat myös muodostaa kahden tai useamman yhteisön sopimukseen perustuva yhteenliittymä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy harkintansa varaisesti osaamiskeskusten valtionapukelpoisuuden ajalle vuosille 2020-2023 valtakunnallisen nuorisotyön ja –politiikan ohjelman (VANUPO) sisältämien painopisteiden mukaisesti. Osaamiskeskukset muodostetaan painopistekohtaisesti. Ministeriön tarkoituksena on hyväksyä yhteensä kuusi osaamiskeskusta. Nämä kuusi osaamiskeskusta voivat toimia joko yhden yhteisön vastuulla tai useamman yhteisön yhteenliittyminä. Painopisteiden laajuuden vuoksi ministeriö suosittaa hakijoita muodostamaan yhteenliittymiä.

Hakuaika: 20.12.2019 klo 10:00 – 14.2.2020 klo 16:15.

Valtionapukelpoisuuspäätökset pyritään tekemään maaliskuun alkupuolella. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sopii yhdessä kunkin valtionapukelpoiseksi hyväksymänsä osaamiskeskuksen kanssa sen tarkemmista osaamiskeskustehtävistä. Tässä yhteydessä pyritään laatimaan osaamiskeskuksen kelpoisuuskautta koskeva avustussuunnitelma. Osaamiskeskukset hakevat ministeriöstä valtionavustusta sovittujen tehtävien hoitamiseen. Valtionavustus haetaan vuodeksi kerrallaan, ministeriön ohjeiden mukaisesti. Osaamiskeskustoimintaan kohdennettujen valtionavustusten käyttöajassa tullaan ottamaan huomioon VANUPO:n ohjelmakausien välinen siirtymäaika.

Valtionapukelpoisuuteen sovelletaan seuraavia säädöksiä:
Nuorisolaki (1285/2016)
Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja –politiikasta (211/2017)

 

Lisätietoja

Emma Taipale, p. 02953 30172, [email protected]