Hyppää sisältöön

Uudistettu työnjako taide- ja kulttuurialan yhteisöjä koskevassa valtionavustustoiminnassa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 19.6.2023 14.15
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriön, Taiteen edistämiskeskuksen ja Museoviraston työnjakoa taide- ja kulttuurialan valtionavustustoiminnassa kehitetään. Tavoitteena on tehostaa avustusjärjestelmää ja selkeyttää vastuualueita.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuodesta 2016 lähtien kehittänyt valtionavustustoiminnan strategisuutta. Uudistuksen keskeinen tavoite on, että ministeriö vastaa strategisista avustuksista, kun taas operatiiviset avustukset päätetään virastojen toimesta.

Uusi työnjako on seuraava: opetus- ja kulttuuriministeriö käsittelee jatkossakin strategisesti merkittävien kulttuurialan ja taiteenalojen valtakunnallista kehittämistä tekevien yhteisöjen (ml. tiedotuskeskukset) sekä taiteen eri alojen opetusjärjestöjen avustushakemukset. Taiteen edistämiskeskus ja Museovirasto käsittelevät hakemukset, jotka liittyvät harrastustoimintaa edistäviin yhteisöihin, kansainvälisten järjestöjen Suomen osastoihin, näihin järjestöihin rinnastuviin toimijoihin sekä muihin avustusten saajiksi soveltuviin yhteisöihin, ottaen huomioon määrärahan tehokkaan käytön.

Opetus- ja kulttuuriministeriö siirtää vuoden 2024 talousarviomenettelyssä Taiteen edistämiskeskukselle 1 333 000 euroa, jolla tuettiin 30 yhteisön toimintaa vuonna 2023. Lisäksi Museovirastolle siirtyy arviolta 319 000 euroa, jolla tuettiin 13 yhteisön toimintaa vuonna 2023. Määrärahoihin on vuodelle 2024 suunnitteilla saman suuruinen prosentuaalinen leikkaus kuin opetus- ja kulttuuriministeriössä päätettäviin yhteisöjen toiminta-avustuksiin.

Niiden edellä mainittujen yhteisöjen, jotka saivat vuodelle 2023 avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä, tulee hakea avustusta toimintaansa vuodelle 2024 suoraan Taiteen edistämiskeskuksesta tai Museovirastostaniihin siirretyistä määrärahoista. Lista Taiteen edistämiskeskukseen ja Museovirastoon siirrettävällä määrärahalla vuonna 2023 tuetuista yhteisöistä (pdf).

Taiteen edistämiskeskus järjestää maanantaina 28.8.2023 kello 12-14 valtionavustuksen hakemiseen liittyvän infotilaisuuden, ja Museovirasto järjestää torstaina 7.9.2023 kello 10-11 vastaavan tilaisuuden.

Lisätietoja opetus- ja kulttuuriministeriöstä vuodelle 2023 myönnetystä avustuksesta, joka vuonna 2024 tulee haettavaksi Taiteen edistämiskeskuksesta ja Museovirastosta, antaa opetus- ja kulttuuriministeriössä avustuksen päätöksen esittelijä. 

Lisätietoja Taiteen edistämiskeskuksen avustushausta ja hakuajankohdasta antaa Henri Terho,
p. 0295 330901, [email protected].

Museoviraston avustushausta ja hakuajankohdasta antaa lisätietoja Risto Hakomäki, p. 0295 336 385, [email protected].