Hyppää sisältöön

Tekijänoikeustoimikunta ehdottaa lainmuutoksia tv- ja lehtiarkistojen käytön edistämiseksi sekä verkkopiratismia vastaan

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 24.1.2012 12.45
Tiedote -

Tekijänoikeuslain muutosehdotukset sisältyvät juuri työnsä lopettaneen tekijänoikeustoimikunnan mietintöön, joka luovutettiin kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäelle 24. tammikuuta.

Nykyistä tv-arkistoja koskevaa sopimuslisenssisäännöstä toimikunta ehdottaa laajennettavaksi niin, että lähettäjäyritykset ja lehtikustantajat voisivat sopia tekijöitä, esittäviä taiteilijoita ja tuottajia edustavien järjestöjen kanssa arkistoituihin tv- ja radio-ohjelmiin sekä sanoma- ja aikakauslehtiin sisältyvien teosten uudelleen käytöstä eli yleisölle välittämisestä online-ympäristössä. Sopimuslisenssijärjestelmän avulla voidaan lupien hankinta järjestää esimerkiksi sellaisissa teosten käyttötilanteissa, joissa on suuri määrä oikeudenhaltijoita eikä kaikkia oikeudenhaltijoita ole mahdollista tavoittaa.

Toimikunta ehdottaa myös säännöksiä teleoperaattoriin kohdistettavasta estomääräyksestä. Tuomioistuin voisi määrätä teleoperaattorin (verkkoyhteyden tarjoajan) estämään asiakkailtaan pääsyn tekijänoikeutta loukkaavalle verkkosivulle, jollei sitä voida pitää kohtuuttomana ottaen huomioon aineistoa yleisön saataviin saattavan henkilön, välittäjän tai tekijän oikeudet. Tällaisen säännöksen tarvetta on lisännyt se, että yhä useampi Suomen markkinoillesuunnattu verkkopalvelu toimii ulkomailta käsin. Ehdotuksen tavoitteena on osaltaan vähentää luvattoman verkkojakelun kielteisiä vaikutuksia oikeudenhaltijoille ja kuluttajille sekä ohjata laillisten palveluiden käyttämiseen.

Mietinnössä arvioidaan myös ns. verkkotallennuspalveluiden oikeudellista luonnetta eli sitä, onko mahdollista pitää tv-ohjelmien tallennuspalveluissa tapahtuvaa tallentamista yksityisenä kopiointina vai edellyttävätkö palvelut tekijänoikeuden haltijoiden lupaa. Asian selventämiselle on olemassa neljä vaihtoehtoa 1) yksityisen kopioinnin rajoitussäännöksen täsmentäminen ja kopioinnin korvaaminen hyvitysmaksun tuotolla, 2) suora lisensiointi, 3) kollektiivinen lisensiointi, tai 4) sopimuslisenssisäännös. Koska asiaa voidaan edistää myös sopimuskäytännön kautta, toimikunta ei ehdota lainmuutosta.

Mietintöön sisältyy myös kaupallista linkitystä koskeva selvitys, jonka on tehnyt VT, OTT, kauppatieteen dosentti Taina Pihlajarinne Helsingin yliopistosta. Selvitys käsittelee kaupallisen linkittämisen tekijänoikeudellisia ongelmia, erityisesti tilanteessa, jossa ansiotarkoituksessa rakennetaan uusia palveluita automaattisen linkittämisen avulla (uutisaggregointi). Toimikunnan mielestä on ennenaikaista esittää konkreettisia lainsäädäntöehdotuksia asiassa.

Toimikunnan mietintö oli yksimielinen lukuun ottamatta teleoperaattoreita edustavan jäsenen eriävää mielipidettä, joka koski estomääräystä koskevaa ehdotusta. 


Lisätietoja:
- tekijänoikeustoimikunnan puheenjohtaja, professori Niklas Bruun, puh. 050 599 6801
- tekijänoikeustoimikunnan sihteeri, hallitussihteeri Anna Vuopala (OKM), puh. 09 160 77425

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti maaliskuussa 2010 toimikunnan, joka sai tehtäväkseen mm. arvioida tekijänoikeuslainsäädännön uudistustarvetta.

Linkki mietinnön julkaisuun OKM:n verkkosivuilla

Linkki tekijänoikeustoimikunnan asettamista koskevaan tiedotteeseen 12.3.2010