Hyppää sisältöön

Tutkimuksen ja tutkijoiden arvioinnin järjestelmää kehitetään palkitsemaan monimuotoisemmin ja tukemaan avointa tiedettä

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 13.9.2022 13.58
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti 7.9.2022 keskustelutilaisuuden vastuullisesta tutkimuksen ja tutkijoiden arvioinnista. OKM:n kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, Science Europen pääsihteeri Lidia Borrell-Damián ja Suomen Akatemian tiedeasiainneuvos Kata-Riina Valosaari alustivat. Vilkkaan keskustelun pääsanomia olivat, että vastuullinen tiede nojaa läpinäkyvyyteen ja että arvioinnin muutoksen tulee tapahtua TKI-järjestelmän toimijoiden keskuudessa läpileikkaavasti. Tieteemme on eurooppalaista ja globaalia, minkä tulee näkyä toimintakulttuurissamme.

Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu kansallisen tutkimusjärjestelmän ja tutkimuksen arvioinnin kehittämiseen ottaen huomioon kansainvälisen toimintaympäristön. Tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi on ylläpidettävä ja kehitettävä tutkimuksen ja tutkijoiden arvioinnin järjestelmää, joka riittävällä tavalla palkitsee monimuotoisuudesta sekä tukee tutkimusaineistojen ja -tulosten avointa saatavuutta.

Vastuullisuus, laatu ja vaikuttavuus ovat avainsanoja, ja niitä tukee reilu ja kannustava arviointi. Kansallisessa maisemassa parlamentaarinen sopu 4 %:n T&K-intensiteetin tavoitteesta on merkittävä asia. Julkisen rahoituksen lisääntyminen tarkoittaa, että rahoitusta pitää jakaa vastuullisesti ja vaikuttaviin tarkoituksiin. Julkisen rahan on myös toimittava vipuvartena yritysten TKI-toiminnan lisäykselle.

Arviointia koskeva kansallinen keskustelu on tärkeää, kuten myös keskustelu EU:n tasolla ja globaalisti. Eurooppalainen tutkimuksen arvioinnin sopimus (The Agreement on Reforming Research Assessment, 2022) asettaa suuntaa tutkimuksen arvioinnille ja jopa tutkimuksen tekemiselle ja yhteiskunnan siitä saatavalle hyödylle. Sitoumuksillaan organisaatiot tunnustavat periaatteina diversiteetin tunnistamisen ja laadullisen arvioinnin. Lisäksi periaatteena on, että julkaisuja ei painoteta liiallisesti, eikä rankingien katsota parantavan laatua.

Tilaisuuden yleiskeskustelussa kuultiin runsaasti puheenvuoroja, joissa nostettiin esiin käytännöllisiä huomioita ja kommentteja. Niiden aiheina olivat muun muassa liikkuvuus sektorien välillä, nimikkeet, avoimeen tieteeseen liittyminen, narratiiviset CV:t, esteellisyys, tasa-arvo, rahoitusmalliin liittyminen, tiedonkeruu, monitieteisyys ja työkuorma. Unifin, Arenen ja Tulanetin sekä TSV:n rooleja tulee tunnistaa ja selkeyttää.

Ministeriön rooli nojaa EU:n kilpailukykyneuvoston päätelmiin (kesäkuu 2022) tutkimuksen arvioinnista ja avoimesta tieteestä. Virallisiin rakenteisiin, kuten ERAC ja ERA-foorumi, osallistuminen on vaikuttamisen ja tiedonsaamisen keino. Ministeriössä kuunnellaan tutkimusyhteisön näkemyksiä ja tuetaan arvioinnin kehittämistä, jonka itsessään on tapahduttava organisaatiossa.

Vastuullinen tiede nojaa läpinäkyvyyteen. Tulee selkeyttää mistä puhutaan, kun puhutaan tutkimuksen vastuullisesta arvioinnista. Laadulla ei tarkoiteta vain julkaisujen tai tulosten laatua vaan myös prosessit, avoimuus, tasa-arvo jne. on huomioitava.

Kansallinen ja kansainvälinen vastuullisen arvioinnin kehittämisen työ jatkuu OKM:n seurannassa ja tuella.

Tilaisuuden esitysmateriaalit

Lisätietoja