Hyppää sisältöön

Toimenpideohjelma moninaisuuden edistämiseksi taiteen ja kulttuurin alalla

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 28.6.2023 10.16
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut toimenpideohjelman taiteen ja kulttuurin moninaisuuden edistämiseksi. Ohjelma pohjautuu ministeriön asettaman työryhmän loppuraporttiin vuodelta 2021. Ohjelman tavoitteena on ottaa huomioon Suomen väestön moninaisuus kaikessa taide- ja kulttuuripoliittisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Toimenpideohjelma pyrkii edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, tunnistamaan kulttuuriperinnön moninaisuutta, vahvistamaan kulttuurien välistä vuoropuhelua sekä mahdollistamaan kaikkien Suomessa asuvien henkilöiden tietojen ja taitojen kehittämisen ja niiden hyödyntämisen työssä ja vapaa-ajalla.

Ministeriö toteuttaa ohjelman avulla kulttuuripoliittisia tavoitteitaan yhteistyössä hallinnonalan virastojen, kulttuurilaitosten, kuntien sekä taide- ja kulttuurialojen yhteisöjen kanssa. Lisäksi poikkihallinnollinen yhteistyö on tärkeää, esimerkiksi yhdenvertaisuusosaamisen osalta oikeusministeriön kanssa. Kotoutumiseen liittyvissä kysymyksissä yhteistyö työ- ja elinkeinoministeriön sekä sisäministeriön kanssa on keskeistä, jotta kotoutumista edistäviä näkökulmia otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon myös taiteen ja kulttuurin alalla. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tehtävä yhteistyö on olennaista kulttuurihyvinvoinnin näkökulmien huomioimiseksi kotoutumisessa.

Ohjelmaan on koottu kuusi toimenpidekokonaisuutta, joiden avulla edistetään kulttuurista moninaisuutta, yhdenvertaisuutta ja kotoutumista kulttuuripolitiikassa, hallinnonalan virastoissa, kansallisissa taidelaitoksissa sekä yhteistyössä kulttuurialan yhteisöjen kanssa. Tietoperustan vahvistaminen ja valtioneuvoston toimenpiteet ovat myös tärkeä osa ohjelmaa.

Ohjelman toteutumista seurataan osana hallinnonalan ohjausta ja johtamista. Tähän käytetään muun muassa indikaattoreita, tutkimuksia ja selvityksiä. Ohjelmaa päivitetään ministeriön ja valtioneuvoston strategiatyön sekä kulttuuritoimialan edustajien kanssa käytävän vuoropuhelun ja kehittämistyön perusteella.

Taide, kulttuuri ja moninainen Suomi. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpideohjelma moninaisuuden edistämiseksi taiteen ja kulttuurin alalla 

Lisätietoja: kulttuuriasiainneuvos Maija Lummepuro, p. 0295 330 198

Muualla verkossa

Taide, kulttuuri ja moninainen Suomi -loppuraportti
Kulttuurin saavutettavuus ja moninaisuus (OKM)