Hyppää sisältöön

Sitouttava kouluyhteisötyömalli puuttuu perusopetuksen koulupudokkuuteen ja ehkäisee syrjäytymistä

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 11.2.2021 12.53
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää uuden valtakunnallisen sitouttavan kouluyhteisötyön toimintamallin, jonka tavoitteena on vähentää oppilaiden koulupoissaoloja perusopetuksessa. Valtakunnallinen kehittämistyö käynnistyi 11.2. webinaarissa, jonka avasi opetusministeri Jussi Saramo.

Valtakunnallisen sitouttavan kouluyhteisötyön ensisijaisena tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä poissaoloja perusopetuksessa ja tavoittamaan oppilaita, joilla on pitkittyneitä poissaoloja. Mallin avulla luodaan myönteistä, kouluun kiinnittymistä tukevaa toimintakulttuuria. Kohderyhmänä ovat perusopetuksen vuosiluokkien 5. – 9. oppilaat ja heidän kanssaan työskentelevä koulujen henkilökunta. Sitouttavan kouluyhteisötyön malli on myös osa tammikuussa julkaistua kiusaamisen ehkäisemisen toimenpideohjelmaa.

Valtakunnallinen malli valmistellaan paikallisten pilottihankkeiden ja kehittävän arvioinnin pohjalta. Erityistä huomiota kiinnitetään kotien ja huoltajien yhteistyöhön. Tavoitteena on vaikuttava, valtakunnallinen ja pysyvä toimintamalli, joka vähentää koulupoissaoloja ja vahvistaa sekä oppilaiden että koulujen henkilökunnan kiinnittyneisyyttä ja hyvinvointia.

– Sitouttavan kouluyhteisötyön avulla pyrimme varmistamaan, että kouluissa on riittävästi kasvatuksellista henkilökuntaa, jotka voivat olla mukana ratkaisemassa ongelmatilanteita sekä vahvistamassa kodin ja koulun välistä yhteistyötä ennen kuin ongelmat pääsevät muuttumaan vakavammiksi. Pitkittyessään koulupoissaolot lisäävät merkittävästi syrjäytymisriskiä, opetusministeri Jussi Saramo toteaa.

Erityisavustushaku avautuu 15.2. 

Valtakunnallisen mallin kehittämiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö avaa erityisavustushaun pilottihankkeille 15.2.2021. Avustuksilla rahoitetaan hankkeita, joissa sitouttavan kouluyhteisötyön käytänteitä suunnitellaan paikallisella tasolla. Kouluihin ja kuntiin voidaan esimerkiksi palkata sellaista kasvatuksellista ja/tai sosiaalialan henkilökuntaa, jonka tehtävänä on kehittää ja toteuttaa sitouttavan kouluyhteisötyön mallia paikallisella tasolla ja vahvistaa oppilaiden ryhmäytymistä ja hyvinvointia koulupäivän aikana sekä palkata pilottitoimintaa suunnittelevaa ja koordinoivaa henkilöstöä.

Pilottihankkeisiin osallistuvien opetuksen järjestäjien edellytetään osallistuvan kehittämistyöhön vuosina 2021-2023. Opetus- ja kulttuuriministeriö koordinoi valtakunnallista kehittämistyötä yhteistyössä Opetushallituksen, Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi), VIP-verkoston, tutkijayhteisön sekä perusopetuksen sidosryhmien kanssa.

Myönteinen koulun toimintakulttuuri vähentää osaltaan myös kiusaamista. Sitouttavan kouluyhteisötyön kehittäminen on osa opetus- ja kulttuuriministeriön kiusaamisen vastaisen toimintaohjelman toteutusta.

Kehittämistyön taustalla on Opetushallituksen ja VIP –verkoston selvitys Kouluakäymättömyys Suomessa (2019) 


Lisätietoja:
erityisavustaja Niina Jurva, puh. 0295 330 132
kehittämispäällikkö Johanna Sergejeff, puh. 02953 30411
opetusneuvos Minna Polvinen, puh. 02953 30262
Yksikön johtaja Hannele Seppälä, Karvi, puh. 029 533 5550

Jussi Saramo Koulutus Yleissivistävä koulutus