Hyppää sisältöön

Seuranta- ja vaikuttavuustutkimus jatkuvan oppimisen nopeavaikutteisista toimista käynnistyy

opetus- ja kulttuuriministeriö Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Julkaisuajankohta 10.9.2020 17.11

Osana työllisyyden edistämistä ja jatkuvan oppimisen uudistamista Suomessa toteutetaan parin seuraavan vuoden aikana koulutuskokonaisuuksia, joilla pyritään vastaamaan työssäkäyvien ja työttömyysuhan alla olevien tarpeisiin nopeasti. Uusien toimintatapojen ja yhteistyön vaikuttavuutta seurataan ja tuetaan valtioneuvoston rahoittamassa tutkimus- ja selvityshankkeessa.

JOUSTE -tutkimus- ja selvityshankkeessa perehdytään työllisyyden tukemiseksi käynnistettyihin jatkuvan oppimisen nopeavaikutteisiin toimiin. Tarpeena on selvittää uusien toimenpiteiden vaikuttavuutta ja kehittää järjestelmä, jolla toimintaa voidaan määrällisesti ja laadullisesti seurata. 

Ns. nopeavaikutteisina toimina on opetus- ja kulttuuriministeriön tuella käynnistetty lyhytkestoisia koulutuksia ja koulutuksen tukitoimia, joilla pyritään nostamaan työllisyysastetta, helpottamaan osaavan työvoiman saamista työvoimapulasta kärsivillä toimialoilla sekä tukemaan koulutuksessa aliedustettujen ryhmien osaamista. Samalla pilotoidaan toimintamallia, jossa yhteistyötä laajentamalla vastataan alueiden tarpeisiin ja tuetaan työllisyyden kuntakokeiluja.

Tutkimus- ja selvityshankkeessa tarkastellaan, millaisia vaikutuksia hankkeilla on osallistujiin, koulutusorganisaatioihin sekä osaavan työvoiman saatavuuteen ja työllisyyteen. Työssä kerätään määrällistä ja laadullista aineistoa ja yhdistetään aineistoja eri tilastotietokannoista.

Vertailuasetelmaan pohjautuvalla tilastotarkastelulla analysoidaan yksityiskohtaisemmin toiminnan vaikutuksia. Tavoitteena on myös tukea hankkeiden mahdollisimman tuloksellista ja vaikuttavaa toteuttamista.

JOUSTE-hanke käynnistyi elokuussa 2020 ja jatkuu vuoden 2022 loppuun. Hanketta toteuttavat MDI Public Oy, Lapin yliopisto, Melkior Oy ja Kirsi Pulkkinen Consulting. 

Yhteyshenkilöt

Opetusneuvos Päivi Bosquet, opetus- ja kulttuuriministeriö
[email protected], p. 0295 330 375

Hankkeen johtaja, Mikko Valtakari, johtava asiantuntija, MDI
[email protected], p. 040 569 1568