Hyppää sisältöön

Selvitys: Oppivelvollisuuden laajentamisen maksuttomuuden uudistus on onnistunut erityisesti opiskelijoiden näkökulmasta

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 13.12.2023 12.03
Tiedote

Oppivelvollisuuden laajentamisen maksuttomuuden toteutumista selvittäneessä tutkimuksessa tarkasteltiin uudistuksen tuomia muutoksia, oppimateriaalien ja työvälineiden käyttöön saamista sekä maksuttomuuden toteutumista kokonaisuudessa opiskelijoiden ja oppilaitosten henkilökunnan näkökulmista. Selvityksessä havaittiin, että erityisesti opiskelijat ovat olleet hyvin tyytyväisiä uudistukseen. Oppimateriaalien maksuttomuus on mahdollistanut paremman taloudellisen tilanteen isolle osalle vastaajista.

Opiskelijat ovat kohdanneet haasteita oppimateriaaleihin ja laitteisiin liittyen verrattain vähän. Opiskelijat nostivat esiin erityistarpeiden huomioinnin tarpeellisuuden ja esimerkiksi lukihäiriöstä johtuvat haasteet. Henkilöstö on ollut pääsääntöisesti tyytyväisiä käytössä oleviin oppimateriaaleihin ja laitteisiin. Uudistus on vauhdittanut digitaaliseen oppimateriaaliin siirtymistä. Muutoksiin on suhtauduttu kuitenkin melko myönteisesti. Selvityksessä havaittiin opettajien suhtautumisen olevan sitä myönteisempää, mitä enemmän heillä on vaikutusmahdollisuuksia käytössä oleviin oppimateriaaleihin ja työvälineisiin. 

Selvitys toteutettiin marraskuun 2022 ja marraskuun 2023 välisenä aikana. Selvityksessä toteutettiin asiantuntijahaastatteluita, koulutuksen järjestäjien haastatteluita sekä kyselyjä ammatillisen ja lukiokoulutuksen järjestäjille, henkilöstölle ja opiskelijoille. Selvityksen kyselyihin vastasi yli 8000 henkilöä eri puolilta Suomea. 

Selvityksen perusteella koulutuksen järjestäjillä on käytössään erilaisia käytäntöjä sen suhteen, miten oppimateriaaleja ja työvälineitä hankitaan, huolletaan, miten ne annetaan opiskelijoiden käyttöön ja ketkä osallistuvat eri prosesseihin. Osalla hankintaprosessit olivat kokonaisuudessaan sujuvia jo uudistuksen alkaessa, osa loi uudet toimintamallit alusta alkaen.

Kustannustehokkuudessa havaittiin olevan vielä osin kehittämisen tarvetta, mutta tilanne on parantunut kokonaisuudessaan jo uudistuksen lähtötilanteesta. 

Kehittämistarpeiksi tunnistettiin hankintaprosessiosaamisen kehittäminen, resurssien lisääminen tai tekemisen uudelleen organisointi. Yhteinen kehittäminen, yhteistyö ja koulutukset auttavat koulutuksen järjestäjiä ja oppilaitosten henkilökuntaa kehittämistyössä. Digitaalisiin materiaaleihin liittyvä lisenssikokonaisuutta tulisi uudistaa opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjien etuja palvelevaan muotoon. Maksuttomuuden piiriin kuuluvien ja kuulumattomien opiskelijoiden sekoittuminen ammatillisen puolen opetuksessa on asia, johon toivotaan ratkaisua.

Selvityksen on tilannut opetus- ja kulttuuriministeriö ja toteuttanut Owal Group Oy.  

Lisätietoja: 

  • Erityisasiantuntija Kaisa Räty, OKM, puh. 02953 30061
  • Manager Minna Mayer, Owal Group, puh. 040 709 6898
Ammatillinen koulutus Koulutus Yleissivistävä koulutus