Hyppää sisältöön

Harkinnanvarainen rahoitus EU/ETA-maiden ulkopuolella tutkintonsa suorittaneiden sairaanhoitajien ammatinharjoittamisoikeuteen liittyvän osaamisen täydentämisen mahdollisuuksien kehittämiseen

Avustus

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa ammattikorkeakoulujen haettavaksi korkeakoulujen harkinnanvaraisen rahoituksen. 

Rahoitus on tarkoitettu EU/ETA-maiden ulkopuolella tutkintonsa suorittaneiden sairaanhoitajien ammatinharjoittamisoikeuteen liittyvän osaamisen täydentämisen mahdollisuuksien kehittämiseen. Rahoituksella kehitetään valtakunnallisesti kattava osaamisen täydentämisen toimintakokonaisuus.

Hakuaika alkaa 13.10.2023 ja päättyy 17.11.2023 klo 16:15

Päätös tehdään vuoden 2023 loppuun mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Rahoitukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Ammattikorkeakoululaki (932/2014).

Hankkeessa kehitetään valtakunnallisesti kattava ja pysyväksi tarkoitettu osaamisen täydentämisen toimintakokonaisuus, joka sisältää osaamistason arvioinnin, tarvittavan yksilölähtöisen osaamisen täydentämisen sekä teoria- ja käytännön osaamisen varmistamisen siten, että se vastaa suomalaista sairaanhoitajan tehtävän edellyttävää osaamista. 
Kokonaisuus sisältää myös osaamisen täydentämisen tarjonnan löydettävyyteen ja saatavuuden parantamiseen liittyviä kehittämistoimia hyödyntäen jo olemassa olevia tai kehitteillä olevia kansallisia digitaalisia ratkaisuja. Lisäksi hankkeessa tehdään ehdotus osaamisen täydentämisen pysyvistä käytännöistä niin, että erilaisia osaamisen täydentämisen mahdollisuuksia olisi saatavilla valtakunnallisesti ja tarvelähtöisesti, ja että ne olisi hankittavissa niin yksilön kuin yksityisen tai julkisen organisaation toimesta myös hankkeen jälkeen.

Hankkeessa kehitetään EU/ETA-maiden ulkopuolella sairaanhoitajan tehtäviin pätevöityneiden osaamisen täydentämisen skaalautuvia malleja. Kehitettäviin malleihin tulee sisältyä erilaisia yksilöllisiä toteutusvaihtoehtoja, joista pakollisina kehittämiskohteina kuulustelut ja niihin valmentavat opinnot sekä kieliopinnot. Lisäksi tulee esittää muita toteutusvaihtoehtoja, joita voivat olla mm. näytöt ja simulaatiot sekä muut hankkeen esittämät yksilölliset ja joustavat tavat osaamisen täydentämiseen. Osana hanketta suunnitellaan osaamisen täydentämiseen kuuluva kielikoulutus sekä tarvittavat harjoittelumahdollisuudet. 

Hanketoimijaksi valitaan yksi ammattikorkeakoulujen yhteishanke, jolle rakentuu vastuu osaamisen täydentämisen mallien ja toteutuksen koordinoinnin kehittämisestä. Kyseisen toimijan tulee varmistaa, että toimintakokonaisuuden pilotointia* voidaan toteuttaa siten, että erilaisia osaamisen täydentämisen mahdollisuuksia on saatavilla valtakunnallisesti ja tarvelähtöisesti. 

*) Hankkeessa kehitetyn osaamisen täydentämisen toimintakokonaisuuden pilotointia ja siihen liittyviä kieliopintoja sekä hakevaa ja tukevaa toimintaa voidaan rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen valtionavustuksella. Jotpan valtionavustus voidaan myöntää samalle ammattikorkeakoululle tai ammattikorkeakoulujen yhteishankkeelle, jolle myönnetään opetus- ja kulttuuriministeriön harkinnanvarainen rahoitus osaamisen täydentämisen toimintakokonaisuuden kehittämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeessa kehitetyn toimintakokonaisuuden toimintamalleista ja toteutustavasta tulee käydä säännöllistä ja riittävää vuoropuhelua opetus- ja kulttuuriministeriön sekä muiden tarvittavien sidosryhmien kanssa tarkoituksenmukaisen toteutuksen varmistamiseksi, ennen kuin pilotointi Jotpan rahoituksella voidaan aloittaa. Eri vaiheiden kehitys ja pilotointi voi alkaa portaittain.

Linkki Jotpan verkkosivuille

Lisätietoja

opetusneuvos Kaisu Piiroinen, [email protected]
opetusneuvos Katri Tervaspalo, [email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: 
[email protected]