Hyppää sisältöön

Mahdollisuuksien museo – Opetus- ja kulttuuriministeriön museopoliittinen ohjelma 2030:
Museot esille asiantuntijoina, kumppaneina ja mahdollistajina

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 5.3.2018 9.28
Tiedote

Tuore museopoliittinen ohjelma 2030 painottaa museoiden roolia asiantuntijoina, kumppaneina ja mahdollistajina. Ohjelmassa korostetaan museoalan aktiivista roolia hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteiskunnallisen vuoropuhelun vahvistamisessa.

Ohjelman tavoitteena on, että museot ovat aktiivisia ja näkyviä toimijoita yhteiskunnassa. Museoiden menestyminen edellyttää myös verkosto-osaamista ja vuorovaikutustaitoja. Taide-, kulttuuriperintö- ja ympäristökasvatus vahvistuvat osana museoiden toimintaa.

Menestyminen edellyttää museoilta yhä enemmän moniammatillisuutta ja henkilöstöä, jolla on aiempaa laajempi osaamis- ja kokemustausta. Tulevaisuudessa museoalan asiantuntijuus syntyy avoimessa vuorovaikutuksessa: museotyötä tehdään yhdessä kumppaneiden, vapaaehtoistoimijoiden ja ympäröivien yhteisöjen kanssa.

Museoiden kulurakenteen keventämiseksi ja kustannusten karsimiseksi tarvitaan sektorirajat ylittävää yhteistyötä palveluiden kehittämisessä sekä innovatiivisia ratkaisuja kokoelmien säilytyksessä. Palveluiden tarjoaminen monien eri kanavien kautta luo merkittävää lisäarvoa sekä museoille että asiakkaille.

Tavoitteena uudistuva, vahva ja vaikuttava museokenttä

Museokentän kehittämisessä ohjelman tavoitteena ovat toiminnallisesti ja rakenteellisesti nykyistä vahvemmat ja vaikuttavammat toimintayksiköt. Menestyksellinen museotoiminta rakentuu museoiden profiloitumiselle ja yhteistyölle.

Alueelliset asiantuntija- ja kehittämistehtävät tulisi jatkossa hoitaa alueellisissa vastuumuseoissa. Ne korvaisivat nykyiset maakunta- ja aluetaidemuseot. Alueelliset vastuumuseot olisivat toiminta-alueensa kulttuuriperinnön, kulttuuriympäristön, taiteen ja visuaalisen kulttuurin asiantuntijoita.

Valtakunnalliset erikoismuseot korvattaisiin valtakunnallisilla vastuumuseoilla. Niiden toiminnassa tulisi näkyä entistä vahvemmin museon hoitama ja koordinoima vastuu toimialansa kulttuuriperinnöstä, yhteistyö ja toimialansa kehittämisrooli. Nykyisistä valtakunnallisista museoista (Kansallisgalleria, Suomen kansallismuseo ja Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus) käytettäisiin jatkossa nimitystä kansalliset museot. Niillä on erityinen vastuu museotoiminnan ja osaamisen kehittämisessä sekä keskeinen rooli kantaaottavina keskustelijoina.

Ohjelmassa on linjattu valtionosuusjärjestelmän ja museolain uudistamisen periaatteita, jotka ovat lähtökohtana lausunnolla olevassa valtion rahoituksen uudistamisesta annetussa luonnoksessa hallituksen esitykseksi.

Lisätietoja: ylitarkastaja Mirva Mattila, OKM, p. 02953 30269