Hyppää sisältöön

Lasten vuoroasumisen vaikutuksia varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen järjestämiseen selvitettiin

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 11.6.2024 14.33
Uutinen

Owal Group on laatinut opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta selvityksen lasten vuoroasumisen vaikutuksista varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen. Selvityksessä tarkasteltiin toisen kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen kustannusten korvaamiskäytäntöjä, vuoroasumistilanteen vaikutuksia esi- ja perusopetuksen kuljetusetuuteen sekä lähikouluperiaatteen mahdollisen laajentumisen vaikutuksia.

Toisen kunnan lasten osuus kuntien varhaiskasvatuksessa on pieni, mutta ilmiö tunnistetaan. Kuntien välisten kustannusten korvaamiselle ei ole vakiintuneita käytäntöjä.

Kunnat toivovat kuntien välisten kustannusten korvaamiseen lainsäädäntöä. Lainsäädännön arvioidaan helpottavan varhaiskasvatuspaikan saamista esimerkiksi tilanteissa, joissa huoltajan työpaikka sijaitsee toisella paikkakunnalla.

Kahden kunnan alueella järjestettävän varhaiskasvatuksen perheille määrättäviä asiakasmaksuja koskevan sääntelyn koetaan sen sijaan kunnissa olevan pääosin toimivaa.

Esi- ja perusopetuksen kuljetusetuuden myöntäminen vuoroasumistilanteissa lapsen molempiin koteihin on harvinaista. Suurimmassa osassa kuntia kuljetuksia toisen kunnan alueelle ei korvata. Kyselyyn vastanneet kunnat arvioivat, ettei kuljetusetuuden tarjoamista kahteen kotiin vuoroasumisen vuoksi tulisi turvata lainsäädännöllä.

Kuljetusetuuden laajentamisen mahdolliset vaikutukset nähdään huoltajien näkökulmasta positiivisiksi. Kuntien näkökulmasta kuljetusetuuden laajentaminen koskemaan vuoroasumistilanteita puolestaan koettiin pääasiassa negatiivisena. Kuljetusetuuden laajentamisen viranomaisvaikutukset liittyvät erityisesti työmäärän lisääntymiseen koskien reittien suunnittelua, kaluston hankkimista, kuljetusten järjestämistä sekä kahden kunnan alueelta tapahtuvan kuljetuksen lisääntyvästä kuntien välisestä yhteistyöstä. Kuntarajojen yli tapahtuvien kuljetusreittien suunnittelu, kilpailutus ja toteuttaminen olisi vaikeaa erityisesti haja-asutusalueilla, jossa etäisyydet koulun ja kotien välillä ovat keskimäärin suurempia, eikä kunnissa ole mahdollista hyödyntää julkista liikennettä.

Kunnat kokivat, ettei lainsäädännöllä tulisi turvata vuoroasumistilanteissa huoltajien mahdollisuutta valita lapsen lähikoulua lähi- tai etähuoltajan asuinpaikan perusteella. Kunnille muutoksella koettiin olevan negatiiviset vaikutukset, eivätkä vaikutukset perheille ja lapsille ole yksiselitteisiä.

Vuoroasumista koskeva selvitys

Lisätietoja:

  • opetusneuvos Tarja Kahiluoto, puh. 0295 330 386
  • opetusneuvos Heli Nederström, puh. 0295 330 122
Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus