Hyppää sisältöön

Korkeakoulujen koulutusvastuita laajennetaan

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 10.1.2022 11.36
Tiedote

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen on linjannut useista laajennuksista yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutusvastuisiin. Koulutusvastuu määrittää, mitä tutkintoja korkeakoulussa voi suorittaa.

Laajasti uusia koulutusvastuita myöntämällä vastataan moniin yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja vahvistetaan nuorten koulutusmahdollisuuksia. Opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelun pohjalta koulutusvastuita esitetään laajennettavaksi kuudessa yliopistossa ja yhdeksässä ammattikorkeakoulussa. 

– Koulutus on supervoima niin yksilön, alueiden kuin koko Suomenkin kannalta. Korkeakoulutuksen laajentamisella on valtava yhteiskunnallinen merkitys, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen.

– Nyt korkeakoulutusta laajennetaan poikkeuksellisen paljon. Näillä päätöksillä nuorten koulutusmahdollisuudet paranevat, osaajapulaan vastataan eri alueilla ja aloilla, sekä vahvistetaan korkeakoulujen myönteistä vaikutusta alueiden kehitykseen, ministeri Kurvinen jatkaa.

Korkeakouluissa uudet koulutusvastuut tarkoittavat osaamispohjan laajentumista, pitkäjänteistä sitoutumista koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen valituilla aloilla sekä avautuvia yhteistyömahdollisuuksia kansallisesti ja kansainvälisesti. Uusien koulutusvastuiden mukaisten koulutusten on tarkoitus alkaa vuoden 2023 aikana.

Korkeakoulutuksen laajentaminen merkitsee koulutusvastuiden lisäämisen ohella myös aloituspaikkojen lisäämistä. Koulutus- ja osaamistason nostamiseksi on yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa lisätty yhteensä noin 10 000 aloituspaikkaa vuosina 2020–2022. Lisäksi ministeri Kurvinen teki loppuvuodesta 2022 linjaukset noin 2 300 uudesta aloituspaikasta korkeakoulutukseen ympäri Suomea. Osaajapulaan vastaamiseksi korkeakoulut ovat lisänneet myös opetusyhteistyötä.

Nyt julkistetut koulutusvastuiden muutokset eivät edellytä lakimuutoksia. Koulutusvastuut myönnetään muuttamalla valtioneuvoston sekä opetus- ja kulttuuriministeriön koulutusvastuita koskevia asetuksia sekä ammattikorkeakoulujen toimilupia. Valtioneuvosto päättää yliopistojen uusista tutkinnonanto-oikeuksia koskevista asetusmuutoksista sekä ammattikorkeakoulujen koulutusvastuita koskevista toimilupien muutoksista yleisistunnossaan torstaina 13.1.2022. Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa asetuksen yliopistojen tarkemmista alakohtaisista koulutusvastuista.

Lisäys 13.1.2022 klo 14.30: Valtioneuvosto hyväksyi esitykset koulutusvastuiden laajentamisesta istunnossaan 13. tammikuuta. Päätösaineistot ovat luettavissa valtioneuvoston verkkosivuilla.

Lisätietoja: 

  • Erityisavustaja Jirka Hakala, p. 050 478 0726
  • Ylijohtaja Atte Jääskeläinen, p. 0295 330 309

Esitys korkeakoulujen uusiksi koulutusvastuiksi 2023 lukien

Yliopisto Koulutusvastuu Huomioitavaa
Helsingin yliopisto terveystieteiden maisteri, terveystieteiden lisensiaatti, terveystieteiden tohtori Koulutusvastuu ei koske terveystieteiden kandidaattia.
Itä-Suomen yliopisto

tekniikan kandidaatti,
diplomi-insinööri,
tekniikan lisensiaatti,
tekniikan tohtori (teknis-luonnontieteellinen ala)

 
Lapin yliopisto kasvatustieteiden kandidaatti, kasvatustieteiden maisteri, kasvatustieteiden lisensiaatti, kasvatustieteiden tohtori (erityispedagogiikka ja erityisopettajakoulutus) Yliopistolla on olemassa ko. tutkintoja koskeva koulutusvastuu, koulutusvastuun laajennus koskee erityispedagogiikkaa ja erityisopettajakoulutusta.
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT yhteiskuntatieteiden kandidaatti, yhteiskuntatieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti, yhteiskuntatieteiden tohtori
hallintotieteiden kandidaatti,
hallintotieteiden maisteri,
hallintotieteiden lisensiaatti
hallintotieteiden tohtori,
valtiotieteiden kandidaatti,
valtiotieteiden maisteri,
valtiotieteiden lisensiaatti,
valtiotieteiden tohtori
 
Turun yliopisto tekniikan kandidaatti, diplomi-insinööri, tekniikan tohtori (sähkö- ja automaatiotekniikka) Yliopistolla on olemassa ko. tutkintoja koskeva koulutusvastuu, koulutusvastuun laajennus koskee sähkö- ja automaatiotekniikkaa.
Åbo Akademi oikeustieteiden maisteri, kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisteri, oikeustieteen lisensiaatti, oikeustieteen tohtori Yliopistolla on olemassa oikeusnotaarin koulutusvastuu. 
Ammattikorkeakoulu Koulutusvastuu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu tekniikan amk-tutkinto, rakennusmestari (AMK)
Karelia-ammattikorkeakoulu

tekniikan amk-tutkinto, insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka
sosiaali- ja terveysalan amk-tutkinto, toimintaterapeutti (AMK)

LAB-ammattikorkeakoulu tekniikan amk-tutkinto, insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka
Laurea-ammattikorkeakoulu sosiaali- ja terveysalan amk-tutkinto, kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
Satakunnan ammattikorkeakoulu tekniikan amk-tutkinto, insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka
Savonia-ammattikorkeakoulu liiketalouden amk-tutkinto, tradenomi (AMK), tietojenkäsittely 
tekniikan amk-tutkinto, insinööri (AMK), tuotantotalous
Tampereen ammattikorkeakoulu sosiaali- ja terveysalan amk-tutkinto, suuhygienisti (AMK)
Turun ammattikorkeakoulu tekniikan amk-tutkinto, insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka
Yrkeshögskolan Novia yrkeshögskoleexamen inom teknik, Ingenjör (YH), informations- och kommunikationsteknik
Antti Kurvinen Korkeakoulutus ja tiede Koulutus