Hyppää sisältöön

Asetus varhaiskasvatuksesta tarkentaa varhaiskasvatuslain säännöksiä

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 23.8.2018 13.29
Uutinen

Uusi varhaiskasvatuslaki tulee voimaan 1.9.2018. Torstaina annetussa valtioneuvoston asetuksessa varhaiskasvatuksesta säädetään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuuden tuottavista opinnoista. Asetuksessa säädetään myös henkilöstömitoituksesta nykytilaa vastaavasti.

Lastenhoitajan kelpoisuuden tuottavat opinnot on pyritty säilyttämään nykytilaa vastaavina ottaen huomioon ammatillisen koulutuksen uusi tutkintorakenne. Varhaiskasvatuslain voimaantulosäännökset turvaavat nykyisen henkilöstön kelpoisuuden jatkumisen.

Asetuksella mahdollistetaan lisäksi se, että perhepäivähoitaja voisi saavuttaa varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuuden suorittamalla lisäopinnot.

Samassa yhteydessä muutetaan yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annettua valtioneuvoston asetusta. Lastentarhanopettajan koulutuksen nimi muutetaan uuden lain mukaisesti varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseksi. Muutos ei vaikuta koulutuksen sisältöön, josta päättävät yliopistot. Yliopistojen tulee jatkossa merkitä antamansa opettajan koulutuksen osalta tutkintotodistukseen varhaiskasvatuslaissa tarkoitettu kelpoisuus.

Molemmat asetukset tulevat voimaan samaan aikaan uuden varhaiskasvatuslain kanssa 1.9.2018.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Janne Öberg (OKM), puh. 02953 30348
opetusneuvos Tarja Kahiluoto (OKM), puh. 02953 30386

Koulutus LAPE Varhaiskasvatus