Hyppää sisältöön

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot AEL-Amiedu Oy:lle ja Itä-Savon koulutuskuntayhtymälle

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 14.11.2023 11.40
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuoden 2023 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon AEL-Amiedu Oy:lle ja Itä-Savon koulutuskuntayhtymälle. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälle ja Suomen Diakoniaopisto – SDO Oy:lle myönnettiin lisäksi kunniamaininta. Laatupalkintokilpailun teemana oli tänä vuonna yhteinen verkostomainen toimintakulttuuri ja kumppanuudet.

Palkinnot jakoi OKM:n ammatillisen koulutuksen ylijohtaja Petri Lempinen opetusministeri Henrikssonin oltua estyneenä.  Ministeri puhui kuitenkin etänä seminaarissa hallitusohjelman tavoitteista ammatillisen koulutuksen osalta. 

Asiakas- ja työelämälähtöinen toimintatapa edellyttää, että myös koulutuksen järjestäjän sisäisessä toiminnassa toteutuu verkostomainen toimintatapa.

Laatupalkintoa hakeneiden organisaatioiden arvioinnin toteutti OKM:n asettama ammatillisen koulutuksen laatupalkintotoimikunta. Toimikunnan mukaan hakemukset olivat erittäin korkeatasoisia ja niissä näkyi koulutuksen järjestäjien vahva panostus laadunhallintaan. Palkittavat organisaatiot erottautuivat muista erinomaisuudellaan teeman, yhteinen verkostomainen toimintakulttuuri ja kumppanuudet, edistämisessä.

Laatupalkinnolla kannustetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toiminnan laadun arviointiin ja parantamiseen. Tavoitteena on löytää parhaita käytäntöjä muiden organisaatioiden oppimisen perustaksi ja edistää ammatillisen koulutuksen arvostusta, vetovoimaa ja tunnettuutta.

Lisätietoja: opetusneuvos Jukka Lehtinen (OKM), puh. 02953 30183

Palkintoperustelut:

AEL-Amiedu Oy:n (Taitotalo) verkostomaisen toimintakulttuurin ja kumppanuusyhteistyön erinomaisuus perustuu jatkuvaan ennakointikeskusteluun työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa.

Asiakaslähtöisyys on Taitotalon yhteinen kulttuurinen perusta, joka kantaa organisaation yhteisiksi sovittuja arvoja jokaisen henkilön työhön. Verkostoja ja kumppanuuksia johdetaan systemaattisesti ja strategiset tavoitteet konkretisoituvat asiakaslähtöiseksi toiminnaksi läpi organisaation ja kaikissa tiimeissä. Tavoitteiden toteuttamisessa yhdistyy onnistuneesti taloudellinen ja sosiaalinen vastuullisuus. Taitotalolla on toimialojen ymmärryksen lisäksi liiketoiminnan ymmärrystä, johon kykyyn perustuen koulutuspalveluja tuotteistetaan tuottamaan lisäarvoa asiakkaille. 

Kumppanuusyhteistyö tuo lisäarvoa myös opiskelijoille. Sidosryhmät ja kumppanit kertovat Taitotalon luotettavuudesta ja koulutuspalvelujen korkeasta laadusta. Verkostomainen toiminta mahdollistaa henkilöstön erinomaiseksi kokeman itseohjautuvuuden asiakasrajapinnassa. Henkilöstötyytyväisyys on korkea. Jatkuva laadun parantaminen toimii ja organisaatio pystyy reagoimaan kehittämistarpeisiin proaktiivisesti ja nopeasti yhdessä verkostojen ja kumppanuuksien kanssa.  

AEL-Amiedu Oy on yleishyödyllinen osakeyhtiö, jonka toimipaikat ovat Helsingissä, Vantaalla  ja Oulussa. Opiskelijoita on vuosittain noin 23 000, henkilöstöä 450 työntekijää. Toiminnan strategisena perustehtävänä on varmistaa uudistuvan elinkeinoelämän osaaminen.

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Samiedun verkostomaisen toimintakulttuurin ja kumppanuusyhteistyön erinomaisuus perustuu yhteistyöhön maakunnan elinkeino- ja työllisyyspalveluiden kanssa.  

Samiedulla on erinomainen, reaaliaikainen tiedonhallinta sekä kattavat arviointi-, raportointi-, ja seurantajärjestelmät, jotka tuottavat segmentoituja tulostietoja, joilla yhtenäistetään organisaation sisäistä toimintakulttuuria. Tietokuutiota hyödynnetään opiskelijan opintojen etenemisen seurannassa. Keinoäly toimii tukiälynä esimerkiksi osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosesseissa. Opiskelijoille on kehitetty sähköisiä opiskelijapalveluita.

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Samiedu on kuuden jäsenkunnan Savonlinna, Kitee, Parikkala, Enonkoski, Rantasalmi, Sulkava muodostama koulutuksen järjestäjä.  Opiskelijoita on 2000 ja henkilöstöä 210. Toiminnan strategisena päämääränä on varmistaa ammatillisen koulutuksen jatkuminen seutukunnalla ja vastata osaajatarpeeseen jatkuvan oppimisen keinoin ja yrittäjyyttä vahvistamalla.  

Kunniamaininnat:  

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riverian työelämäyhteistyö ja opiskelijakuntatoiminta on esimerkillistä. 

Riverian vahva, maakunnallinen työelämäyhteistyö rakentuu strategisiin ja systemaattisesti sitoutettuihin kumppanuuksiin.  Elinkeinoelämä huomioidaan toiminta-alueella laajasti ja yhteistyöhön osallistuu koko henkilöstö. Työelämän tiimiauditointimalli vahvistaa työelämäyhteistyötä ja organisaation oman toiminnan laadun kehittämistä. Oppilaitosten välinen verkostoyhteistyö alueella on syvää, strategista ja palvelee opiskelijoita vaativasta erityisestä tuesta korkeakouluihin. Riveriassa opiskelijakuntatoiminta on osa organisaation kehittämistä, ja se on järjestetty erinomaisesti ja siihen osallistutaan laajasti. Työelämä on erittäin tyytyväinen kumppanuuteen Riverian kanssa. 

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria on 12 pohjoiskarjalaisen kunnan omistama koulutuksen järjestäjä. Koulutusyksiköt sijaitsevat Joensuussa, Kiteellä, Lieksassa, Nurmeksessa, Outokummussa ja Valtimolla. Opiskelijoita on 17 000 ja henkilöstöä 700. Riverian strategiana on toimia osaavan työvoiman ja elinvoiman tekijänä Pohjois-Karjalassa. 

Suomen Diakoniaopisto – SDO Oy:n opiskelijakuntatoiminta ja muu sisäinen verkostoyhteistyö on esimerkillistä.

SDOn eri kampuksilla toimivat opiskelijakunnat on organisoitu erittäin hyvin toimivaksi kokonaisuudeksi. Toiminnan jatkuvuutta on varmistettu oppilaitoksen suunnitelmallisella tuella ja resurssoinnilla. Opiskelijakunnat ovat aktiivisesti läsnä oppilaitosyhteisön kehittämisessä sekä arjen toiminnassa vahvistaen yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. SDO on tunnistanut organisaatiokulttuurin merkityksen verkostomaisen toimintatavan ja kumppanuuksien mahdollistajana.

Johtamisjärjestelmä tukee arvojohtamista, jota SDOssa eletään todeksi. Henkilöstön sitouttamisessa ja motivoinnissa on onnistuttu erinomaisesti. SDO on edelläkävijä inklusiivisen ammatillisen koulutuksen toteuttajana. Opiskelijapalautteiden tulokset ovat erinomaisia. Omistajat ja työelämän edustajat ovat erittäin tyytyväisiä kumppanuuteen SDOn kanssa. 

Suomen Diankoniaopisto – SDO Oy on koulutuksen järjestäjä, jonka toimipaikat ovat Helsingissä, Oulussa ja Lahdessa. Opiskelijoita on vuosittain noin 4 000, henkilöstöä 260 työntekijää. Toiminnan strategisena perustehtävänä on olla arvoyhteisö, joka kantaa yhteiskunnallista vastuuta kouluttamalla laadukkaasti rohkeita osaajia, ja joka tukee ihmisarvon toteutumista ja oppimisyhteisön hyvinvointia yhdessä kumppaneidensa kanssa. 
 

Ammatillinen koulutus Koulutus