Hyppää sisältöön

Ammatillisen koulutuksen järjestäjille 2,14 miljardia vuodelle 2024

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2023 14.07
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt ammatillisen koulutuksen järjestäjien rahoituksesta vuoden 2024 varsinaisella suoritepäätöksellä. Rahoitus kasvaa ensi vuonna hieman yli 111 miljoonalla eurolla edellisen vuoden vastaavasta päätöksestä.

Varsinainen suoritepäätös on ammatillisen koulutuksen järjestäjien kannalta merkittävin vuosittainen valtionosuusrahoitusta koskeva päätös. Rahoituksessa otetaan huomioon muun muassa koulutuksen järjestäjälle tavoitteeksi asetetut opiskelijavuodet, tutkintosuoritukset, opiskelijoilta ja työelämältä kerättävä palaute sekä opiskelijoiden työllistyminen ja jatko-opiskeluun siirtyminen.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjille myönnettiin ensi vuodelle nyt tehdyllä päätöksellä noin 2,14 miljardia euroa. Määrä on hieman yli 111 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2023 varsinaisessa suoritepäätöksessä. Rahoitus myönnettiin 135 koulutuksen järjestäjälle.

- Olen tyytyväinen, että haasteellisina taloudellisina aikoina pystymme vahvistamaan ammatillisen koulutuksen rahoitusta merkittävästi. Siten varmistamme ammatillisen koulutuksen laadun ja eri alojen osaajien saatavuuden jatkossakin, sanoo opetusministeri Anna-Maja Henriksson.

Myönnettyä rahoitusta kasvattivat etenkin valtion ja kuntien rahoitusosuuksiin tehtävät indeksitarkistukset, jotka ammatillisessa koulutuksessa tehdään täysimääräisesti, sekä oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuva määrärahan lisäys. Lisäksi vuodelle 2024 jätettiin aiempaa pienempi osa talousarvion määrärahasta jaettavaksi myöhemmin varainhoitovuoden aikana. Myöntämällä suurempi osuus rahoituksesta jo nyt tuetaan koulutuksen järjestäjien päätöksentekoa ja ennakointia.

Myönnettyyn rahoitukseen sisältyvät määräaikaiset lisäykset lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen ja oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun. Henkilöstömitoituksen muutoksesta tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintayksikössä päätettäessä asetettiin tavoitteeksi 5 000 uuden lähihoitajan kouluttaminen vuoteen 2025 mennessä. Määräaikainen lisäys tämän tavoitteen saavuttamista varten vuosille 2020-2024 ammatillisen koulutuksen määrärahaan on ollut yhteensä 133 miljoonaa euroa. Vuodelle 2024 kohdentuva osuus on 16,5 miljoonaa euroa, ja lisäys on tarkoitettu ensisijaisesti edeltävien vuosien lisärahoituksilla käynnistettyjen koulutusten loppuunsaattamiseen.

Oppisopimuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun myönnettiin niin ikään lisärahoitusta viimeistä kertaa vuonna 2024. Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen määräytymisperusteita uudistamista varten on käynnissä kolmivuotinen kokeilu, jonka tavoitteena on tukea paremmin nuorten kouluttautumista ja työllistymistä. Kokeilun aikana tarkoituksena on, että työnantaja saa alle 20-vuotiaasta vailla toisen asteen tutkintoa olevasta ammatillista perustutkintoa suorittavasta oppisopimusopiskelijasta suuremman koulutuskorvauksen kuin muista oppisopimusopiskelijoista. Kokeiluun on myönnetty viiden miljoonan euron vuotuinen lisärahoitus vuosille 2022–2024.

•    vuoden 2024 varsinaisella suoritepäätöksellä myönnetty rahoitus (PDF)   
•    lisätietoa ammatillisen koulutuksen rahoituksesta ja suoritepäätökset

Lisätietoja:

  • ylijohtaja Petri Lempinen, puh. 02953 30180
  • asiantuntija Johannes Peltola, puh. 02953 30292