Hyppää sisältöön

Ammatilliselle koulutukselle kolmivuotinen kehittämisohjelma – osana ohjelmaa 80 miljoonaa opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 9.6.2020 13.20
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää ammatilliselle koulutukselle kolmivuotisen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelman Oikeus osata. Opiskelijoiden oppimisen edellytyksiä ja oppimistuloksia parannetaan, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan, koulutuksen järjestäjien toimintakulttuurin uudistamista tuetaan ja järjestäjien kykyä vastata toimintaympäristön muutoksiin vahvistetaan vuosina 2020-2022 yhteensä yli 270 miljoonalla eurolla. Tänä vuonna ammatillisten opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen myönnetään 80 miljoonaa euroa ja lisäksi syksyllä haettavaksi tulee valtionavustuksia noin 15 miljoonaa euroa.

Kehittämisohjelma on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman toimeenpanoa. Se edistää hallitusohjelman osaamistason nostamista, koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistamista, oppimiserojen kaventamista sekä laadun parantamista koskevien tavoitteiden toteutumista ammatillisessa koulutuksessa.

Oikeus osata -ohjelma tukee myös hallituksen keskeisten toimenpiteiden, kuten oppivelvollisuuden laajentamisen, jatkuvan oppimisen uudistuksen sekä kotouttamista tukevien kehittämistoimien valmistelua.

Ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmassa on neljä toimenpidekokonaisuutta:

  • opiskelijoiden oppimistuloksia ja oppimisen edellytyksiä parannetaan - ammatillisen koulutuksen laatu varmistetaan
  • hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistetaan
  • ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintakulttuurin uudistamista ja sen johtamista tuetaan
  • koulutuksen järjestäjien kykyä vastata toimintaympäristön muutoksiin parannetaan.

Kehittämisohjelman toteutumista ohjaamaan, seuraamaan ja tukemaan asetetaan laaja-alainen seurantaryhmä. Ministeriö vastaa kehittämisohjelman toteuttamisesta yhdessä Opetushallituksen kanssa.

-Osaamisvaatimukset tulevat kasvamaan ja muuttumaan merkittävästi tulevaisuudessa. Työmarkkinoille tai jatko-opintoihin siirtyminen edellyttää vahvaa osaamista, jota on lisäksi kehitettävä ja uudistettava koko työuran ajan. Siksi on välttämätöntä, että jatkamme ammatillisen koulutuksen kehittämistä niin, että voimme turvata jokaiselle opiskelijalle vahvan osaamisperustan ja edellytykset jatkuvalle oppimiselle. Se on paras turva muuttuvassa maailmassa, sanoo opetusministeri Li Andersson.

Ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen 80 miljoonaa euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammatillisen koulutuksen järjestäjille 80 miljoonaa euroa opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin. Opetuksen ja ohjauksen resurssien lisääminen on Oikeus osata-ohjelman keskeinen toimenpide.

Rahoitusta myönnettiin lisäsuoritepäätöksellä yhteensä 109 koulutuksen järjestäjälle ympäri Suomen. Rahoitus on tarkoitettu käytettäväksi uusien opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä nykyisten tuntiopettajien opetustuntimäärän lisäämiseen. Lisäksi rahoitusta voidaan käyttää opetuksen tukihenkilöstön palkkaamiseen, jolloin opettajien työpanosta on mahdollista kohdentaa enemmän opetukseen. Lisärahoituksen tavoitteena on turvata jokaiselle opiskelijalle hänen tarvitsemansa opetus, ohjaus ja tuki. Erityishuomio on opiskelijoissa, jotka tarvitsevat lisätukea opintoihinsa.

- Haluamme parantaa ammatillisen koulutuksen laatua lisäämällä lähiopetusta.  Siksi opettajien ja ohjaajien määrää lisätään. Erityisesti koronaviruspandemian aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa on tärkeää, että jokainen opiskelijan saa tarvitsemansa opetuksen ja tuen. Panostukset koulutukseen sekä ihmisten hyvinvointiin ovat ratkaisevassa asemassa kriisistä elpymisessä, muistuttaa opetusministeri Li Andersson.

Myönnettävä lisärahoitus on jatkoa vuoden 2019 lopussa samaan tarkoitukseen myönnetylle 20 miljoonan euron rahoitukselle. Yhteensä hallitusohjelman tavoitteena on lisätä tarkoitukseen 235 miljoonaa euroa. Lisärahoituksen loppuosasta päätetään myöhemmin hallituskauden aikana.

Opetushallitus avaa alkusyksystä 2020 useita kehittämisohjelman valtioavustushakuja. Haettavaksi tulee noin 15 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Kehittämisohjelmasta:
johtaja Tiina Silander, puh. 02953 30188
opetusneuvos Seija Rasku, puh. 02953 30270

Opettajien palkkaaminen:
ylijohtaja Mika Tammilehto, puh. 02953 30308,
projektisuunnittelija Johannes Peltola, puh. 02953 30292

Kehittämisohjelman verkkosivut

Myönnetty lisärahoitus (pdf)

Ammatillinen koulutus Koulutus Li Andersson