Hyppää sisältöön

AV-alan kasvupotentiaali tunnistettu – toimiala julkisti ehdotuksensa julkisen sektorin ja av-alan toteutettavaksi kasvusopimuksen avulla

opetus- ja kulttuuriministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 1.9.2022 9.14
Tiedote
Av ala

Av-alan edustajat luovuttivat elinkeinoelämän näkemyksen tavoitteista ja tarvittavista toimenpiteistä työ- ja elinkeino-, sekä opetus- ja kulttuuriministeriön edustajille Screen Helsinki –tapahtumassa 31.8.2022. Tavoitteena on synnyttää yhdessä avoimeen dialogiin perustuva kasvusopimus eli uusi toimintamalli, joka tähtää av-alan yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen.

”Tulevaisuudessa Suomen luovan talouden kasvuympäristön kehittäminen tapahtuu vahvassa keskusteluyhteydessä alan yritysten kanssa. Yritykset luovat kasvun, toimintaympäristön täytyy tukea sitä niin hyvin kuin mahdollista,” sanoo työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Ilona Lundström

Kasvusopimus on toimintasuunnitelma, jossa julkinen sektori ja uudistuvien ekosysteemien  yritykset määrittelevät yhteiset kasvu- ja kehitystavoitteet ja tulevaisuuden iiketoimintamahdollisuudet. Av-alan kasvusopimuksen keskeisimmät teemat ovat koulutus, vastuullisuus, kansainvälisyys ja rahoitus, joihin liittyvät kirjaukset tukevat tulevan hallitusohjelman valmistelua. 

Taustalla kasvusopimuksen toteutukselle on av-markkinan maailmanlaajuinen kasvu. Suomen av-ala tähtää osaksi kasvavaa kansainvälistä markkinaa, jolloin sekä alan, että julkisen sektorin on sitouduttava jatkuvaan, pitkäaikaiseen alan kehittämiseen.

”Luovan talouden potentiaali Suomen kansantaloudelle ja kulttuurille on suuri. Kotimainen av-ala on ollut nousussa jo muutaman vuoden ajan ja meidän on tärkeä löytää toimenpiteitä, joilla voimme vahvistaa alan toimijoiden toimintaa myös jatkossa”, toteaa ylijohtaja Riitta Kaivosoja opetus- ja kulttuuriministeriöstä. 

”Kasvusopimuksen rakentaminen jatkuu av-alalla ja hyväksi todettua toimintatapaa lähdetään jalkauttamaan myös muille luovan talouden sektoreille ensi vuodesta alkaen ”, toteaa Ilona Lundström. 

Työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistivät av-alan kasvusopimussprosessin vuoden 2022 alussa. Työtä on rahoittanut EU:n elpymis- ja palautumistukiväline (RRF), joka on yksi EU:n kertaluonteisen elpymisvälineen ohjelmista. Ministeriöt antoivat hankkeen ohjauksessaan oleville toimijoille, Business Finlandille ja Suomen Elokuvasäätiölle. Ohjausryhmään kutsuttiin Audiovisual Producers Finland – APFI ry edustamaan elinkeinoelämää. Käytännön kehitystyötä fasilitoi Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy:n elinkeinopoliittinen ohjelma Film Tampere opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksella. Av-alan kasvusopimus-prosessiin osallistui kaikki alan keskeiset toimijat, lähes 200 henkilöä. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on yli 600 miljoonaa. 

Lisätiedot: 
neuvotteleva virkamies Petra Tarjanne, TEM, p. 029 506 3691
kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä, OKM, p. 0295 330 224