Hyppää sisältöön

Tutkimus- ja innovaationeuvosto käsitteli Suomen kestävän kasvun ohjelmaa ja TKI-tiekartan toimeenpanoa

opetus- ja kulttuuriministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 6.5.2021 14.58
Tiedote 287/2021
Kuvituskuva: tutkimus

Tutkimus- ja innovaationeuvosto kokoontui vuoden 2021 toiseen kokoukseensa varapuheenjohtaja tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon johdolla keskiviikkona 5. toukokuuta. Kokouksessa käsiteltiin Suomen kestävän kasvun ohjelmaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan näkökulmasta sekä TKI-tiekartan etenemistä.

Suomen kestävän kasvun ohjelmassa TKI-toiminta on sekä omana osa-alueenaan että ohjelman läpäisevänä painopisteenä. Noin kolmasosa ohjelman rahoituksesta kohdistunee TKI-toimintaan. Neuvoston keskustelussa todettiin, että edellytykset kestävän kasvun ohjelman toimeenpanolle ovat hyvät. 

TKI-tiekartan toimenpiteiden toteutus on kokonaisuutena onnistunut poikkeuksellisissa olosuhteissa hyvin ja etenee aikataulussa. Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä hyväksyi TKI-tiekartan huhtikuussa 2020. Kuluvan vuoden kesän ja syksyn aikana valmistellaan tiekartan päivitys prosessissa, jossa kuullaan laajasti korkeakoulujen, elinkeinoelämän, TKI-rahoittajien ja muiden toimijoiden edustajia. TKI-tiekartan seuraavaa versiota käsitellään syksyllä tutkimus- ja innovaationeuvostossa ja sen hyväksyy Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä.

TKI-tiekarttaan sisältyvän uuden kumppanuusmallin pilotointia on toteutettu Suomen Akatemian ja Business Finlandin yhteistyönä. Kumppanuusmallia on toteutettu eri rahoitusmuotojen kautta, ja vuonna 2020 kumppanuusmallin pilotointiin käytettiin yhteensä yli 230 miljoonaa euroa. Kumppanuuksissa syntyvät osaamiskeskittymät ja innovaatioekosysteemit luovat uutta osaamista ja yritysten kestävään kasvuun tähtäävää liiketoimintaa. Suomen Akatemian ja Business Finlandin kokemukset kumppanuusmallin toteutuksesta ovat olleet positiivisia. Hakemusten laatutaso on ollut hyvin korkea ja sekä tutkimusorganisaatiot että yritykset ovat olleet hyvin sitoutuneita ekosysteemiseen toimintaan ja kehittämiseen. Suomen Akatemian ja Business Finlandin kumppanuusmallin yhdistämät rahoitusinstrumentit ovat soveltuneet myös hyvin erilaisten vaikuttavien kumppanuuksien rakentamiseen. 

Neuvoston kokouksessa keskusteltiin myös T&K-rahoituksen kehityksestä Suomessa ja painotettiin pitkäjänteisen ja ennustettavan rahoituksen merkitystä. Keskustelussa korostettiin asetettavan parlamentaarisen työryhmän ratkaisevaa merkitystä TKI-toiminnan ja Suomen tulevaisuuden kannalta. 

Lisätietoja: pääministerin talouspoliittinen erityisavustaja Joonas Rahkola, p. 0295 160 998 ja johtaja Erja Heikkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 330 101