Aiempien sopimusvuosien ohjekirjeet

Tältä sivulta löydät aiempien vuosien korkeakouluille ja tiedelaitoksille toimitetut ohjekirjeet

Maarit Palonen, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) 0295330243  

Jorma Karhu, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) 0295330139