Hyppää sisältöön

Framtidsarbetet inom grundskolan skapar en vision för att utveckla grundskolan på lång sikt

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2024 15.00
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet inleder ett omfattande utvecklingsprojekt för framtidsarbetet inom grundskolan. Målet är att bedöma vilka slags färdigheter utbildningen ska ge i framtidens föränderliga samhälle. Framtidsarbetet ingår i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering.

- Framtidsarbetet inom grundskolan är ett strategiskt mycket viktigt projekt i vilket vi försöker hitta en gemensam riktning för skolans framtid. Omvälvningarna i samhället innebär också förändringar i utbildningens mål och syfte. Vi behöver en hållbar vision av vad lärande, kunnande och meningsfull utbildning innebär på längre sikt. Jag gläds över att detta arbete nu inleds, säger undervisningsminister Anna-Maja Henriksson.

Framtidsarbetet fokuserar på de snabba omvälvningarna i arbetslivet och ekonomin, frågor som gäller social och ekologisk hållbarhet samt den tekniska utvecklingen som bygger på artificiell intelligens. Alla dessa utmanar de traditionella metoderna för att lära sig och ordna utbildning.

Bakom framtidsarbetet ligger också en oro över att inlärningsresultaten har försvagats under en längre tid och att kunskapsskillnaderna har ökat. Idag avslutar en allt större del av eleverna grundskolan med bristfälliga kunskaper och utan de grundfärdigheter som behövs för fortsatta studier. 

Målet med framtidsarbetet är att skapa en vision för framtidens skola som möjliggör ett meningsfullt liv för unga och stöder möjligheterna till lärande i en snabbt föränderlig värld.

Framtidsarbetet inom grundskolan kommer att organiseras kring tre teman: 1) Artificiell intelligens och teknik, 2) Grundläggande färdigheter och lärande och 3) Ekologisk och social hållbarhet.

Framtidsarbetet genomförs åren 2024–2025. Arbetet ska resultera i en skriftlig framtidsvision före utgången av 2025. Som stöd för arbetet har det inrättats en parlamentarisk uppföljningsgrupp, vars ordförande är undervisningsminister Anna-Maja Henriksson. 

Arbetet samordnas av undervisnings- och kulturministeriet, och samordningsansvaret har tilldelats ett sekretariat bestående av tjänstemän vid undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen. Själva arbetet genomförs av en delegation som sammanför viktiga samhällsaktörer. Delegationens ledning består av doktor Katri Saarikivi som ordförande samt ordförandena för de tre temagrupperna.

Arbetet i delegationen kommer att bestå av en rad seminarier och workshoppar samt andra möten och webbsamråd. Delegationens samarbetspartner omfattar ett stort antal finländska forskningsorganisationer och experter inom undervisnings- och utbildningssektorn samt övriga samarbetspartner.

Som internationell samarbetspartner verkar OECD och dess forskningsprojekt Education for Human Flourishing, där man söker efter nya sätt att stödja upplevelsen av mening och välbefinnande genom utbildning. 

Mer information:

  • Venla Bernelius, specialsakkunnig, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 02953 30339
  • Tommi Karjalainen, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 02953 30140

Målen för arbetet samt sammansättningen av delegationen och den parlamentariska uppföljningsgruppen 

Allmänbildande utbildning Ett kunnigt Finland Utbildning