Hyppää sisältöön

Osallisuutta kulttuuriin ja osallistumista kulttuuripalveluihin tuetaan 750 000 eurolla

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 21.11.2017 8.44
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee 750 000 eurolla kokeilu- ja kehittämishankkeita, joilla vahvistetaan ihmisten osallisuutta ja osallistumista kulttuuriin. Avustusta myönnettiin kahdeksalle hankkeelle, joiden toteuttajat ovat Esitystaiteen keskus, Humanistinen Ammattikorkeakoulu yhteistyössä Turun ja Imatran kaupunkien kanssa, Open Knowledge ry, Tampereen kaupunki, Teatteri Rollo, Varkauden kaupunki, Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry sekä Ylivieskan seutukuntayhdistys. Avustetuissa hankkeissa kohderyhmänä ovat sellaiset väestöryhmät, joiden osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin on eri syistä vähäistä.

Kyseessä on uusi ministeriön valtionavustusmääräraha, jolla tuetaan ministeriön kulttuuripolitiikan strategian 2025 ja hallitusohjelman tavoitteiden toteutumista. Määrärahan käyttökohteet vaihtuvat vuosittain.  Tämän vuoden teema oli osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin.

Avustushaun tavoitteena oli laajentaa kulttuuripalvelujen yleisöpohjaa, poistaa esteitä osallistumiselta, syventää osallistumiseen liittyviä kokemuksia ja vaikutuksia ja edistää palveluja tarjoavien ja toimintoja tuottavien tahojen sekä yleisöjen välistä vuorovaikutusta. Avustukset myönnetään Veikkauksen tuotoista.

- Taiteelliseen toimintaan osallistuminen sekä omakohtainen taiteen ja kulttuurin tekeminen lisäävät ihmisten hyvinvointia sekä osallisuutta yhteiskuntaamme. Kaikilla tulee olla oikeus taiteeseen ja kulttuuriin, niin kokemiseen kuin itse tekemiseen, sanoo eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho.  - Myönnetyt avustukset kattavat useita erilaisia kohderyhmiä sekä maantieteellisesti laajoja alueita Suomessa. Tällä haluamme edistää kaikkien ihmisten tasavertaista osallistumista kulttuuririentoihin.

- Pidän tärkeänä, että taide ja kulttuuri tulevat lähelle ihmisiä. Lisäksi on tärkeää osata puhutella myös heitä, jotka eivät ole tottuneet käyttämään taide- ja kulttuuripalveluja tai jopa vierastavat niitä. Nyt rahoitetuilla hankkeilla kokeillaan uusia keinoja tavoittaa sellaisia ihmisiä, jotka osallistuvat muita vähemmän tai ovat epätodennäköisiä osallistujia, jatkaa ministeri Terho.

Tilastojen ja tutkimusten mukaan taide- ja kulttuuritilaisuuksissa käynnit jakaantuvat epätasaisesti eri väestöryhmien kesken. Syyt vähäiseen osallistumiseen liittyvät ihmisten taloudelliseen tilanteeseen ja sosiaaliseen asemaan, mutta myös ikä, sukupuoli, terveys, koulutus, seuran puute, käyntitottumukset sekä (kielteiset tai myönteiset) odotukset ja näkemykset taiteesta ja kulttuurista vaikuttavat osallistumiseen. Syyt voivat olla myös palvelutarjontaan liittyviä; palveluja ei ole riittävän paljon, monipuolisesti tai lähellä tai niiden tarjoamisen tapa koetaan vieraaksi.

Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 120, joista 18 valittiin lopulliselle, kolmannelle arviointikierrokselle.

Avustetut hankkeet

Esitystaiteen keskuksen Sata ja yksi salaisuutta hankkeessa kohderyhmänä ovat erilaiset ja eritaustaiset nuoret. Hankkeessa on mukana kuntia eri puolilta Suomea. HUMAKin Sanoittamalla kaupunginomistajaksi -hankkeessa kohderyhmänä ovat epätodennäköiset osallistujat ja yhteistyökumppaneina kaupunkien kulttuuritoimet sekä sanoittajat ja muusikot.

Open Knowledge ry:n Avoimet juuret -hankkeessa toteutetaan avoimuutta ja osallisuutta lisääviä kulttuurikokeiluja, jotka liittyvät digitaalisten kulttuurisisältöjen uudelleenkäyttöön ja osallistuvaan budjetointiin. Tampereen kaupungin SATA2 – Saavutettava taideharrastus -hankkeessa edistetään erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten mahdollisuuksia kulttuuriharrastamiseen ja kulttuurielämään.  Hankkeessa on mukana 25 kuntaa ja tavoitteena on mallintaa hanke valtakunnalliseksi.

Teatteri Rollon hankkeessa kohderyhmänä ovat laitoksissa elävät vanhukset. Hankkeessa kulttuurisisältöjä viedään osaksi vanhustyön yksiköiden toimintaa. Varkauden kaupungin hankkeessa tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden kulttuurisen osallisuuden lisääminen. Kohderyhmänä ovat lapsiperheet ja yhteistyökumppaneina ovat neuvolat ja koulut.

Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n Kaikukortti kaikuu -hankkeessa tavoitteena on parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten ja perheiden mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä. Tavoitteena on vakiinnuttaa käynnissä oleva kokeilu valtakunnalliseksi.

Ylivieskan seutukuntayhdistyksen Kulttuuristartti  -hankkeessa kehitetään toimintamallia 13 kunnan alueella, jossa kohderyhmänä ovat ei-osallistujat. Hankkeessa eri väestöryhmiä osallistetaan yhteisötaiteen eri keinoin. Tavoitteena on mallintaa käynnissä oleva kokeilu valtakunnalliseksi.

Myönnetyt kulttuurin kokeilu- ja kehittämishankeavustukset   

Lisätietoja: 
- kulttuuriasiainneuvos Esa Pirnes, OKM, p. 02953 30259
- neuvotteleva virkamies Tuula Lybeck, OKM, p.02953 30201