Hyppää sisältöön

Osaamismerkit vapaaseen sivistystyöhön

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2023 14.57
Tiedote

Vapaassa sivistystyössä otetaan käyttöön ns. osaamismerkit, joilla henkilö voi jatkossa osoittaa osaamistaan. Tasavallan presidentti vahvisti asiaa koskevat lakimuutokset torstaina 21.12.2023.

Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjille tulee jatkossa mahdollisuus tallentaa opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon tiedot vapaan sivistystyön osaamismerkeistä. Tallennettavia tietoja ovat osaamismerkin nimi, osaamismerkin suorittamispäivä sekä osaamismerkin suorittajalle annettu osaamisen arviointi. 

Tallentaminen edellyttää osaamismerkin suorittajan suostumusta. Osaamismerkkien tarjoaminen on oppilaitosten ylläpitäjille vapaaehtoista.

Osaamismerkeillä kannustetaan yhteiskunnassa haavoittuvassa asemassa olevia osaamisen kehittämiseen ja omien opiskelumahdollisuuksien parantamiseen. Tavoitteena on lisätä uskoa omiin kykyihin. Merkit helpottavat työllistymistä. Lisäksi osaamismerkkien käyttöönotto voi vähentää työpaikkojen ja työvoiman kohtaanto-ongelmaa, kun merkkien avulla tuotaisiin paremmin näkyviin muuta kuin tutkintoperusteista osaamista ja siten autetaan työnantajaa ja –hakijaa löytämään toisensa.

Merkkien sisällöstä ja osaamistavoitteista määrää Opetushallitus. 

Uudistusta esitettiin Jatkuvan oppimisen uudistus -hankkeen loppuraportissa 1.3.2023. 

Lisäksi lakiin tulee säännös opintokeskusten järjestöille tai itsenäisille opintokerhoille maksamasta koulutus- ja opintokerhotuesta sekä järjestöjen tai itsenäisten opintokerhojen kustannusten huomioimisesta opintokeskusten valtionosuuden yksikköhintalaskennassa. Tuen maksamisesta ja kirjanpidosta tullaan säätämään tarkemmin asetuksella. 

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan pääosin 1.1.2024, mutta osaamismerkkisuoritusten merkitseminen valtakunnalliseen tietovarantoon on mahdollista 1.8.2024 lukien tietovarantoon tehtävien teknisten muutosten vuoksi.

Lisätietoja: 

  • Annika Bussman (osaamismerkit, puh. 029 533 0407) 
  • Petra Heikkinen (opintokeskukset, puh. 029 533 0068)