Hyppää sisältöön

Oppivelvollisuuden laajentamisen lakiesitys valmistumassa lausuntokierrokselle

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 24.4.2020 13.15
Uutinen

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä käsitteli tiistaina 21.4. oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvää hallituksen esitysluonnosta. Hankkeen seurantaryhmä kokoontui perjantaina 24.4. Esitys on lähdössä lausuntokierrokselle huhti-toukokuun vaihteessa.

Ministerityöryhmässä ja seurantaryhmässä käsiteltiin luonnosta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuden laajentamisesta. Ministerityöryhmä keskusteli hallituksen esitysluonnoksesta ja totesi sen lähtevän lausuntokierrokselle teknisten tarkennusten jälkeen.

Seurantaryhmä käsitteli perjantaina 24.4. uudistuksen vaikutuksia mm. talouteen ja nuorten asemaan. Selvitysten perusteella toisen asteen tutkinnon maksuttomuuden laajentuminen oppimateriaaleihin ja koulumatkoihin parantaa ja yhdenvertaistaa nuorten alle 20-vuotiaiden opiskelijoiden taloudellista asemaa.

Oppivelvollisuusiän nostaminen parantaisi nuorten työllisyys- ja tulokehitystä tulevaisuudessa. Toisen asteen tutkinnon suorittaminen edistää henkilön mahdollisuuksia työllistyä ja osallistua aktiivisena kansalaisena yhteiskunnan toimintaan. Työllistyminen pelkän peruskoulun varassa on huomattavasti heikompaa verrattuna niihin, jotka ovat suorittaneet toisen asteen tai korkea-asteen tutkinnon. Julkisen talouden näkökulmasta tämä tarkoittaisi korkeampia verotuloja ja alempia sosiaaliturvamenoja.

Esityksen arvioidaan myös lisäävän yhdenvertaisuutta sukupuolten välillä sekä vähentävän syrjäytymisriskiä, koska oppivelvollisuuden laajentaminen vähentää pelkästään perusopetuksen varaan jäävien oppilaiden määrää.

Hallitus on varannut uudistukselle julkisen talouden suunnitelmassa lisämäärärahaa vuonna 2021 yhteensä 22 miljoonaa euroa, vuonna 2022 yhteensä 65 miljoonaa euroa, vuonna 2023 yhteensä 107 euroa ja vuonna 2024, kun kaikki ikäluokat ovat täysimääräisesti oppivelvollisuuden piirissä, yhteensä 129 miljoonaa euroa.

Seurantaryhmälle esiteltiin myös alustavia tuloksia nuorille suunnatusta kyselystä, jossa kysyttiin nuorten näkemyksiä uudistuksesta. Vastauksia kyselyyn tuli nuortenideat.fi-palvelussa yhteensä lähes 5 500. Kysely toteutettiin 16.3. - 20.4. Kysely oli suunnattu lähinnä peruskoulussa, lukiossa tai ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville nuorille. Moni nuorista toivoi lisää tietoa uudistuksesta opettajilta ja toisen asteen oppilaitoksilta muun muassa kouluvierailujen muodossa.

Hallituksen esitys eduskunnalle annetaan syksyllä 2020. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2021. Oppivelvollisuus ja maksuton toisen asteen koulutus koskisi ensimmäisen kerran niitä nuoria, jotka saavat perusopetuksen päättötodistuksen keväällä 2021 ja aloittavat toisen asteen opinnot syksyllä 2021.

Lisätietoja:

  • kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, puh. 0295 330 182
  • ylijohtaja Mika Tammilehto, puh. 0295 330 308
  • hallitusneuvos Piritta Sirviö, puh. 0295 330 238

Hanketiedot ja asiakirjat

Ammatillinen koulutus Koulutus Yleissivistävä koulutus