Hyppää sisältöön

Nuorisotyön ja -politiikan ohjelman luonnos lausuntokierrokselle

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2023 14.10
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on yhteistyössä muiden keskeisten nuorisopolitiikkaa tekevien ministeriöiden kanssa valmistellut luonnoksen valtakunnalliseksi nuorisotyön ja –politiikan ohjelmaksi (VANUPO).

VANUPO on nuorisolakiin perustuva, valtioneuvoston nelivuotiskausittain hyväksymä poikkihallinnollinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää nuorten kasvu- ja elinoloja.

Lausuntokierrokselle lähetetty ohjelmaluonnos kattaa vuodet 2024-2027 ja se on järjestyksessään kolmas ohjelma. Ministeriö toivoo lausuntokierroksen avulla saavansa uusia ja toteuttamiskelpoisia ehdotuksia ohjelman lopullisen version valmistelemiseksi. Ohjelmaluonnoksesta voi lausua Lausuntopalvelu.fi-palvelussa 26.1.2024 asti. Ohjelmaluonnosta on valmisteltu hallituksen lasten, nuorten ja perheiden ministerityöryhmän antamien suuntaviivojen mukaisesti. Lopullinen ohjelma hyväksytään valtioneuvoston periaatepäätöksenä.

Ohjelman valmistelua johtaneen liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvistin mukaan ohjelmassa kulloinenkin hallitus määrittelee nuorisotyön ja nuorisopolitiikan tavoitteensa sekä toimenpiteensä tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjelma myös linjaa nuorisotyötä ja sen tukemista, mukaan lukien ohjelmakaudelle valittavien nuorisoalan valtakunnallisten osaamiskeskusten painopisteitä sekä asettaa Suomen kansalliset tavoitteet nuorisoalan eurooppalaiselle ja kansainväliselle toiminnalle. Ohjelmaluonnoksen mukaisesti valtakunnallinen ohjelma kattaa kaikki nuorisolain tarkoittamat alle 29-vuotiaat nuoret. Ohjelman painopisteet kuitenkin kohdistuvat erityisesti nuoruuden ydinalueeseen, eli noin 12–25-vuotiaiden nuorten kasvu- ja elinolojen kehittämiseen.
 
Bergqvistin mukaan ohjelma toteuttaa osaltaan hallitusohjelman linjausta, jonka mukaan ”hallitus laatii laaja-alaisen toimenpideohjelman nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, hyvinvointivajeen ja mielenterveyden ongelmien paikkaamiseksi”. Ohjelman keskeisiä nuorisopoliittisia painopisteitä ovat nuoren hyvinvointi sekä koulutuksessa että vapaa-ajalla, nuoren mielen hyvinvoinnin tukeminen ja nuorten turvallisuuden tunteen parantaminen.
 
Ohjelman valmistelun alussa opetus- ja kulttuuriministeriö kuuli yli 7000 eri puolilla Suomea asuvaa nuorta heidän mielestään tärkeimmistä ratkaisuja vaativista yhteiskunnallisista haasteista ja heille hyvinvointia tuottavista asioista. Kyselyn vastauksissa ilmastonmuutos, nuorten syrjäytyminen sekä maailmanpoliittinen tilanne nousivat nuorten mielestä tärkeimmiksi ratkaistaviksi haasteiksi Suomessa.

Nuoret näkivät myös tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sekä nuorten mielenterveyskriisin tärkeinä haasteina, jotka täytyy ratkaista. Enemmistö nuorista nosti hyvän terveyden neljän hyvinvointia eniten tuovan asian joukkoon. Nuorten maailmassa myös perhe ja läheiset, harrastukset tai vapaa-ajanviettomahdollisuudet, ystävät sekä se, ettei ole huolta rahasta nousivat toistuviksi hyvinvointia tuoviksi asioiksi.

Lausuntopalvelu — siirry lausuntopyyntöön
Nuorisolaki
Valtioneuvoston asetus

Lisätietoja:
Johtaja Henni Axelin puh. 0295 330 205
Erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez puh. 0295330080
Neuvotteleva virkamies Sanna Puura puh. 0295330128