Hyppää sisältöön

Lisätalousarviosta iso koulutuspaketti osaavan työvoiman pulaan, toisen asteen oppimateriaaleihin ja digiajan perustaitoihin

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 29.5.2018 12.43
Tiedote

Hallitus esittää vuoden 2018 lisätalousarvioesityksessään osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseen yhteensä 60 miljoonan euron rahoitusta. Kertaluonteisilla ja nopeilla toimenpiteillä helpotetaan osaavan työvoiman saatavuutta työvoimapula-aloilla. Aikuisten digiajan tulevaisuustaitoja varmistetaan uudella ohjelmalla. Toisen asteen koulutuksessa materiaalikustannuksia alennetaan uusilla malleilla.

Yritykset raportoivat osaavan työvoiman saatavuuden ongelmista, jotka liittyvät usein osaamisen puutteisiin. Osaamisen varmistamiseksi hallitus on uudistamassa koko suomalaisen koulutusjärjestelmän varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Akuuttiin työvoimatilanteeseen vastaamiseksi käynnistetään lisäksi uusia nopeita toimenpiteitä. Työvoiman osaamista kehitetään ja koulutustarpeisiin vastataan aloilla, joilla on pulaa osaajista ja jotka ovat keskeisiä kasvun kannalta.

ICT-alan ja muiden työvoimapula-alojen osaajien muuntokoulutuksiin esitetään 10 miljoonan euron määrärahaa korkeakouluille.

Ammatilliseen koulutukseen esitetään 16 miljoonaa euroa käytettäväksi pilottiin, jossa kehitetään mallia alan vaihdon täsmäkoulutuksiin. Täsmäkoulutusta kohdennetaan myös heikkojen perustaitojen varassa olevien osaamisen parantamiseen.

Hallitus käynnistää Digiaikakauden taidot -ohjelman aikuisille, tavoitteena digitaitojen ja heikkojen perustaitojen vahvistaminen. Eriarvoisuuden lisääntymisen ehkäisemiseksi ja kansalaisten perustaitojen vahvistamiseksi lisätään matalan kynnyksen koulutusta kaikenikäisille henkilöille, joilla on heikot perustaidot sekä puutteita esimerkiksi monilukutaidossa tai digitaidoissa. Ohjelmaan varataan 7 miljoonan euron rahoitus. Tarjonnan lisäys toteutetaan vapaan sivistystyön oppilaitosten kautta ja yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien, kansalaisjärjestöjen ja muun kolmannen sektorin kanssa.

– Moni aikuinen on ymmällään digitaalisessa maailmassa. Tarvitaan moderni versio 90-luvun atk-kursseista: lisää matalan kynnyksen digitaitokoulutusta, kriittistä lukutaitoa, tiedonhakua ja muita yleissivistäviä taitoja. Aikuisten PISA-tutkimus eli PIAAC kertoo, että jopa 600 000 aikuisella suomalaisella on puutteita näissä perustaidoissa. Käynnistämme kansallisen ohjelman, joka tukee elinikäistä oppimista, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Maahanmuuttajien paremmaksi integroimiseksi suomalaiseen yhteiskuntaan hallitus lisää luku- ja kirjoitustaidon ja suomen tai ruotsin kielen osa-aikaista ja joustavaa koulutusta vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2 miljoonalla eurolla.
Toisen asteen oppimateriaalikustannusten alentamiseksi luodaan uusia malleja. Tähän varataan 2 miljoonan euron määräraha. Koulutuksen järjestäjille jaettava avustus suunnataan opiskelukustannusten pienentämiseen. Tavoitteena on erityisesti kehittää malleja oppimateriaalien ja -välineiden kierrätykseen sekä tehokkaaseen hyödyntämiseen. Lisäksi voidaan tukea avointen digitaalisten ratkaisujen kehittämistä.

Lisätietoja:
- opetusministerin erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, puh. 050 302 8246 (varhaiskasvatus, korkeakoulut, vapaa sivistystyö)
- opetusministerin erityisavustaja Daniel Sazonov, puh. 045 129 6812 (peruskoulu, toinen aste)

Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Sanni Grahn-Laasonen Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus