Hyppää sisältöön

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun väliraportti on julkaistu

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 12.4.2023 10.01
Uutinen

Parhaillaan käynnissä oleva kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on edennyt suunnitellusti. Tutkimusryhmä suosittelee tulevaan hallitusohjelmaan kirjattavan, että kaksivuotisen esiopetuksen käyttöönotosta päätetään aikaisintaan vuonna 2025 ja päätöksessä huomioidaan käynnissä olevan kokeilun tulokset. Nyt julkaistussa seurantatutkimuksen väliraportissa kuvataan tutkimuksen koeasetelma, kaksivuotisen esiopetuksen toteuttamista kunnissa, lasten taitojen alkuarviointia sekä lasten taustaominaisuuksien yhteyttä alkuarviointien tuloksiin.

Väliraportissa todetaan, että kaksivuotinen esiopetus toteutettiin kunnissa pääosin samoin kuin kyseisen kunnan yksivuotinen esiopetus. Kokeiluryhmissä toiminnan nähtiin kuitenkin olevan suunnitelmallisempaa kuin verrokkiryhmissä.

Kaksivuotisen esiopetuksen järjestämisen tavat vaihtelivat kunnissa muun muassa lapsiryhmän ikärakenteen ja henkilöstörakenteen osalta. Kokeiluryhmissä oli enemmän varhaiskasvatuksen opettajia kuin verrokkiryhmissä, ja he olivat verrokkiryhmien opettajia useammin tehtäväänsä kelpoisia. Kaksivuotisen esiopetuksen laajamittainen käyttöönotto edellyttäisikin tutkimusryhmän mukaan riittävää määrää päteviä opettajia, jotta palvelujen laatu turvattaisiin sekä esiopetuksessa että nuorempien lasten varhaiskasvatuksessa ja tukipalveluissa.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun järjestämisessä on ollut myös haasteita: kokeilun valmisteluun jäi kunnissa vain vähän aikaa, paikallisen opetussuunnitelman käyttöönottoon ei kaikkialla kohdennettu riittävästi työaikaa eikä kelpoisen henkilöstön rekrytointi aina onnistunut.

Alkumittauksissa havaittiin eroja lasten taitojen ja heidän taustaominaisuuksiensa välillä. Kaikkien tarkasteltujen taitojen ja valmiuksien kohdalla havaittiin merkittäviä eroja vanhempien koulutuksen, tulojen ja syntymämaan sekä lasten syntymäkuukauden ja äidinkielen perusteella. Alkumittausten perusteella ei kuitenkaan voi päätellä, vaikuttaako kaksivuotinen esiopetus eri tavoin erilaisista lähtökohdista tuleviin lapsiin.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun vaikutuksista saadaan tietoa kokeilun päätyttyä vuonna 2025.

Esiopetuskokeilu käynnistyi 148 kunnassa syksyllä 2021, ja siihen osallistuu noin 35 000 vuosina 2016 ja 2017 syntynyttä lasta, jotka on arvottu kokeilu- ja verrokkiryhmiin.

Väliraportin johtopäätökset perustuvat hankkeen ensimmäisinä vuosina tehtyihin kahteen kyselytutkimukseen ja syksyllä 2021 tehtyyn vuonna 2016 syntyneiden lasten alkuarviointiin.

Väliraportti: Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Lisätietoja:

  • opetusneuvos Mervi Eskelinen, OKM, p. 0295 330 160
  • tutkimushankkeen johtaja Matti Sarvimäki, Aalto-yliopisto, p. 040 3045515