Hyppää sisältöön

Investointiavustukset valtionapukelpoisuuden saaneille nuorisokeskuksille vuodelle 2024

Avustus

Avustus on tarkoitettu haettavaksi vuodeksi 2024 ministeriön nuorisolain (1285/2016) 20 §:n mukaisesti hyväksymille nuorisokeskuksille ja niiden omistajayhteisöille. Investointiavustuksia myönnetään ensisijaisesti nuorisokeskuksen olemassa olevien rakennusten perusparannuksiin tai laajennuksiin sekä nuorisokeskustoimintaa tukevaan varustamiseen ja hankintoihin, niiltä osin kuin se hyödyttää ja parantaa tilojen nuorisokäyttöä ja nuorisotyöllistä ohjaustoimintaa. Investointiavustuksia voidaan myöntää myös muulle nuorisokeskuksen rakennuksien ja alueiden omistajalle.

Hakuaika alkaa 17.11.2023 ja päättyy 22.12.2023 klo 16:15.

Avustus haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään hakuajan päättymispäivänä klo 16:15 mennessä.

Hakemuksen liitteiden ja muiden tietojen tulee olla virallisesti hyväksyttyjä.

Avustukset voidaan jakaa edellyttäen, että eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. 

Investointiavustuspäätökset pyritään tekemään maaliskuussa 2024.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: 
Nuorisolaki (1285/2016), erityisesti § 2 ja § 20, 
Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta (211/2017) § 9 ja § 10 ja 
Valtionavustuslaki (688/2001). 

Nuorisokeskuksen tiloista ja tilojen käytöstä säädetään valtioneuvoston asetuksessa nuorisotyöstä ja -politiikasta (211/2017) 9 §:ssä. Nuorisokeskuksen valtionapukelpoisuuden edellytyksenä on, että keskuksen tulee olla sijainniltaan, ympäristöltään, tiloiltaan ja varustukseltaan ympärivuotiseen ohjattuun toimintaan soveltuva. Edelleen keskuksen tulee huolehtia toimintansa ja ympäristönsä turvallisuudesta.

Nuoriso

Lisätietoja

Ylitarkastaja Marja N. Pulkkinen, [email protected], p. 02953 30113.

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: 
[email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: https://okm.fi/avustukset