Hyppää sisältöön

Ammatilliseen koulutukseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen 57,4 miljoonaa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 5.12.2022 11.23
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammatillisen koulutuksen järjestäjille 57,4 miljoonaa euroa vuoden 2022 toisella lisäsuoritepäätöksellä. Rahoituksella varmistetaan elokuun alusta käynnistyneen uuden tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) kattava järjestäminen ja tuetaan työvoimatarpeisiin vastaamista erityisesti hoiva-alalla. Rahoituksella tuetaan myös Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävää koulutusta. Lisäksi rahoituksesta noin puolet kohdistuu koronaepidemian vaatimiin tukitoimiin.

Rahoituksesta 25,3 miljoonaa euroa myönnettiin vuoden 2022 varsinaisen talousarvion perusteella. Rahoituksen lisäämisellä tuetaan koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta riittävän ja alueellisesti kattavan tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen varmistamiseen, vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden koulutuksen järjestämiseen sekä työvoiman saatavuuden ja kohtaannon parantamiseen mm. lähihoitajakoulutuksilla.

- Oppivelvollisuusuudistuksen tavoitteena on, että jokainen nuori löytää itselleen sopivan toisen asteen opiskelupaikan ja suorittaa toisen asteen tutkinnon. Tällä rahoituksella osaltaan vahvistamme tämän tavoitteen toteutumista, toteaa opetusministeri Li Andersson.

Vuoden 2022 neljännellä lisätalousarviolla osoitettua rahoitusta myönnettiin 3,1 miljoonaa euroa työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämiseen. Hoiva-avustajakoulutusten lisääminen on yksi hallituksen päättämistä toimista sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden varmistamiseksi mm. lähihoitajakoulutuksen lisäämisen ohella. Nyt myönnetyllä lisärahoituksella on tarkoitus kouluttaa noin 300 hoiva-avustajaa. Tarkoitukseen tullaan myöhemmin myöntämään lisää rahoitusta siten, että uusia hoiva-avustajia koulutettaisiin yhteensä 2 500 vuosien 20222025 aikana.

Niin ikään vuoden 2022 neljännellä lisätalousarviolla osoitettua rahoitusta myönnettiin 3 miljoonaa euroa Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen. Kotoutumisen ja yhteiskuntaan integroitumisen tukemiseksi on tärkeää, että Suomeen saapuneet ukrainalaisnuoret pääsevät koulutuksen piiriin mahdollisimman pian.

Lisäksi vuoden 2022 toisella lisätalousarviolla osoitettua rahoitusta myönnettiin 26 miljoonaa euroa koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin osaamisvajeiden paikkaamiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Ammatillisessa koulutuksessa on toteutettu laajasti erilaisia tukitoimia aiempien vuosien lisärahoituksilla. Nyt myönnetyllä lisämäärärahalla on tarkoitus turvata tukitoimien riittävyys ja jatkuminen tarvittavaksi ajaksi ja varmistaa riittävän tuen kohdistuminen myös tänä syksynä aloittaneille uusille opiskelijoille.

- Koronapandemian vaikutuksia tullaan korjaamaan vielä pitkään. On tärkeää, että tähän työhön kohdistetaan lisärahoitusta. Oppimis- ja hyvinvointivajeen paikkaaminen vaatii tuen jatkuvuuden turvaamista, opetusministeri Li Andersson sanoo.

Yhteensä rahoitusta myönnettiin sadalle koulutuksen järjestäjälle eri puolille maata.

Lisätietoja:
ylijohtaja Petri Lempinen, puh. 0295 330 180
asiantuntija Johannes Peltola, puh. 0295 330 292 

Ammatillinen koulutus Koulutus Li Andersson